Skip to main content

Potentialet i journalistisk gamification undersøges

DMJX skal teste værktøjer og nye formater for at bidrage til viden om, hvordan man kan bruge spilelementer i journalistikken.

Potentialet i journalistisk gamification skal undersøges
Foto: Unsplash

Der er kunder og kroner i spil.

Derfor forsøger mange brancher at skabe opmærksomhed om deres produkter ved at låne elementer fra spilindustrien.

Også journalistikken eksperimenterer med gamificering. Og nu vil DMJX undersøge og teste, hvad der virker.
Målet er at udvikle best practice guidelines, som gør det lettere for medierne at komme i gang med at lege med de nye måder at formidle journalistik på.

- Der findes et uudnyttet potentiale, som vi vil forsøge at konkretisere og gøre mere realiserbart. Hidtil har det været en hindring, at genren kræver medarbejdere med kompetencer udi kodning og programmering. Derfor er der stor relevans i at undersøge de nye værktøjer, der muliggør en mere tilgængelig implementering af gamification i journalistikken, siger Karsten Vestergaard.

Han er lektor på DMJX-uddannelsen Interaktivt Design og leder det toårige forsknings- og udviklingsprojekt sammen med Steffen Moestrup, der er docent på Journalistuddannelsen.

Øger engagement og respons

Undersøgelsens omdrejningspunkt er interaktive dokumentarer, som er en forholdsvis ny, men også hastigt voksende genre.

Ved at analysere eksisterende interaktive dokumentarer og at eksperimentere med test og produktion i undervisningen skal undersøgelsen munde ud i helt konkrete anvisninger, råd og redskaber til mediebranchen.

Det er studerende fra Interaktivt design og fra den internationale Mundus-journalistuddannelse, som skal samarbejde om produktionerne.

Projektet vil desuden få deltagelse af en håndfuld danske og internationale partnere med ekspertise i spil, digitalisering, journalistik, visuel storytelling og interaktiv underholdning.

- Ud over at man kan nå nye målgrupper med spilelementer, viser forskning, at brugen af gamification fører til øget engagement og emotionel respons hos brugeren, der ligeledes husker gamificerede historier bedre end ikke-gamificerede historier. Det synes vi selvfølgelig er spændende på en skole, der både uddanner i journalistik og interaktivt design. Vi glæder os derfor rigtig meget til at bidrage til udviklingen ved at smelte de to fagligheder sammen i dette projekt, siger Karsten Vestergaard.