Skip to main content

Nye og flere kurser for professionelle marketingsfolk

15.04.2020

Nu bliver efteruddannelse og kurser specifikt for marketingbranchen også en del af Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles samlede kursusudbud. DMJX overtager de såkaldte IAA uddannelser.

IAA Marketing Management

IAA uddannelserne er et oplagt match for vores kursusportefølje og styrker særligt vores tilbud til marketingprofessionelle. De nye kurser, vi tager ind, kommer til at ligge rigtig godt i vores samlede udbud af kurser og efteruddannelse, der spænder over markedsføring, kommunikation, design og journalistik," siger Sussi Ulrikka Seltoft Bergh, chef for DMJX Kurser & videreuddannelse.

Internationalt efteruddannelsesprogram af høj kvalitet

Siden 1980 har IAA Uddannelserne haft et internationalt akkrediteret efteruddannelsesprogram iDanmark. Underviserne er marketingspecialister inden for de tre uddannelser: Content Management, Digital Excellence og lederuddannelsen Marketing Management. Uddannelsen i Danmark er de seneste år blevet ledet af Kirsten Dinesen, der til dagligt driver PR og Kommunikationsbureauet Frontpage. Hun fortsætter som ekstern fagleder på DMJX.

 

 

 

Den nye forankring på DMJX er en klar styrkelse af IAA Uddannelserne og en understregning af, at markedsføring og kommunikation har en forskningsmæssig forankring. Samtidig med at den viden om, hvad der sker nu og her, som alle IAA-underviserne har i dagligdagen, gør, at uddannelserne er anderledes direkte og aktuelle

Kirsten Dinesen

Kurser både i Aarhus og København

Som led i overdragelsen af IAA Uddannelserne bliver de eksisterende hold videreført i DMJX-regi i foråret. Samtidig er DMJX og faglederne fra IAA Uddannelserne i gang med at videreudvikle uddannelsesprogrammet inden for kommunikation og markedsføring.

IAA Uddannelserne vil fremadrettet blive udbudt i DMJX's kursusfaciliteter på højskolens faciliteter i Aarhus og København. Den juridiske formalisering af DMJX' overtagelse af IAA Uddannelserne forventes gennemført i løbet af januar 2020.

Læs mere om IAA uddannelserne

Både på IAA Uddannelserne og på DMJX har vi gennem længere tid arbejdet med forskellige idéer til nye efteruddannelsestilbud inden for markedsføring. Allerede til efteråret vil vi lancere nye tilbud for både nuværende og nye IAA-kursister

Sussi Ulrikka Seltoft Bergh, Chef for Kurser og videreuddannelse ved DMJX

Om IAA Uddannelserne

IAA Uddannelserne udspringer af den amerikanske forening International Advertising Association (IAA), som akkrediterer uddannelser i mere end 50 lande. Siden 1987 har IAA Uddannelserne været udbudt i Danmark med det formål at efteruddanne marketingprofessionelle og medvirke til at løfte kompetenceniveauet i den danske marketingbranche som helhed. Der sker løbende en tilpasning af fag efter udviklingens skiftende behov for kundeforståelse, nye teknologier og platforme.