Skip to main content

Konstruktiv journalistik: DMJX skal udvikle internationale uddannelsesforløb

28.08.2020

Sammen med to partner-institutioner har DMJX fået 1,3 EU-millioner og tre år til at styrke konstruktiv og dialogbaseret journalistik i Europa

Konstruktiv journalistisk

Da DMJX-underviser Annette Holm for tre år siden var i gang med sin lektor-uddannelse, med fokus på dialogbaseret journalistik, fik hun en idé.

Ideen opstod efter et foredrag med den hollandske professorer i constructive journalism på University of Windesheim, Liesbeth Hermans, som i mange år har forsket og undervist i, hvordan journalistiske historier kan og bør formidles ikke bare kritisk, men også konstruktivt og løsningsorienteret.

Hollænderens grundtanker og metoder mindede om dem, Annette Holm og kollegerne Gitte Luk og Henrik Laier allerede var optaget af. Og efter samtaler med Liesbeth Hermans besluttede parterne sig for at forene kræfter og arbejde for, at journaliststuderende i højere grad får mulighed for at arbejde kritisk, konstruktivt i løbet af uddannelsen.

I udviklingsfasen voksede ideen sig større. Og med hjælp fra International Afdeling på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole besluttede DMJX, og Windesheim Universitet sig for at søge en større bevilling hos EU’s Erasmus-program – sammen med endnu en partner, Hochschule der Medien i Stuttgart.

DIALOGUE-projekt med millionstøtte

Bevillingen kom i hus og med 1,3 millioner kr. i ryggen er de tre partnere gået i krig med projektet. DMJX står i spidsen. Desuden er Constructive Institute i Aarhus tilknyttet.

Projekttitlen er ”Enhancing Constructive Journalism on Social Media through Dialogue based Story-telling”. I daglige tale DIALOGUE-projektet.

Målet er at udvikle, afprøve og evaluere metoder, ideer og undervisning, som skal give viden og erfaringer og til sidst munde ud i forslag til konkrete undervisningsforløb i dialogbaseret og konstruktiv journalistik. På både BA-niveau og til brug for videreuddannelse af journalister.

De vigtigste resultater vil blive fremlagt for den europæiske journalistforening EJTA (European Journalism Training Association) på en konference i Aarhus i maj 2022.

Workshops for studerende i Tyskland, Holland og Danmark

Allerede nu er en lang række journaliststuderende fra de tre uddannelsesinstitutioner i gang med at dygtiggøre sig. Som en del af projektet arrangeres nemlig workshops, hvor studerende på tværs af landene laver journalistik med udgangspunkt i de konstruktive metoder.

Billederne her er fra den første workshop. Den blev gennemført online grundet coronasituationen og havde netop fokus på, hvordan mindre virksomheder og forretninger kan klare sig igennem coronakrisen.