Skip to main content

Journalistuddannelser vil øge mangfoldig rekruttering i løbet af tre år

I nyt fælles projekt arbejder DMJX, SDU og RUC sammen om en plan om at rekruttere og inkludere flere journaliststuderende med etnisk minoritetsbaggrund. Dagspressens Fond støtter med 100.000 kroner.

Journalistuddannelser vil øge mangfoldig rekruttering i løbet af tre år

Hvordan kan journalistuddannelserne øge et mangfoldigt optag?

Det skal DMJX, SDU og RUC nu undersøge i et fælles projekt.

Projektet skal blandt andet afklare, hvorfor andelen af journaliststuderende med etnisk minoritetsbaggrund langt fra er repræsentativt i forhold til befolkningsandelen. Desuden skal undersøgelsen vise, hvilke forudsætninger og rammer de studerende med etnisk minoritetsbaggrund oplever i forbindelse med optag og trivsel på journalistuddannelserne.

Målet er at finde svar på, hvordan journalistuddannelserne inden for de kommende tre år kan nå, rekruttere og inkludere flere journaliststuderende med etnisk minoritetsbaggrund.

Demokratisk problem

På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har personer med en ikke-vestlig baggrund i de seneste ti år gennemsnitligt kun udgjort 0,7% af de journaliststuderende, og det er ifølge DMJX-lektor Mette Mørk et problem.

- Den manglende forskellighed og diversitet på landets journalistuddannelser og redaktioner har ikke kun betydning for kvaliteten af de journalistiske produkter, det er også et problem for pressens rolle i et demokratisk samfund. Hvem der sidder på en nyhedsredaktion har indflydelse på, hvilke historier der bringes, hvilken vinkel historierne får, og hvilke kilder der optræder, siger hun.

Mette Mørk sidder i projektets styregruppe sammen med Ralf Andersson, som er leder af Center for Journalistik på SDU og Hanne Jørndrup, som er lektor ved Center for Nyhedsforskning på RUC.

Undersøgelsen bygger videre på et langt mindre projekt, som er udført af Mette Mørk og Mette Stentoft, der også er lektor på DMJX. Og det glæder Mette Mørk, at projektet nu bliver løftet i fællesskab af landets tre journalistuddannelser, som bidrager til projektet med 100.000 kroner hver. Desuden har Dagspressens Fond netop støttet med 100.000 kroner, mens Dansk Journalistforbund støtter undersøgelsen med 35.000 kroner.

- Det er enormt opløftende, at vi går sammen om det, for det er en fælles udfordring og en ens målsætning, vi står med. Ved at gå sammen får projektet også en volumen, hvor vi kan gå mere i dybden og lave flere kvalitative interview. Blandt andet også takket være bevillingerne fra Dagspressens Fond og DJ, som vi er meget glade for, og som viser, at det er et tema, som branchen tager alvorligt, siger Mette Mørk.

Kigger også på køn, alder og baggrund

Undersøgelsen udføres af NGO’en Pluralisterne, som blandt andet laver en stor, kvantitativ undersøgelse samt kvalitative interviews med særligt nuværende studerende inden for målgruppen. En del af undersøgelsen vil granske uddannelsernes optagelsesprocesser, undervisning og studiemiljø.

Desuden vil undersøgelsen medtænke flere såkaldte identitetskategorier så som køn, alder, socioøkonomisk og funktionsvariation/handicap.

Projektet afsluttes i forsommeren 2023 og resulterer i en rapport med ny viden, anbefalinger og løsninger.