Skip to main content

Gratis kurser for ledige formidlere

02.09.2021

Ledige får mulighed for at bygge oven på egen faglighed med tre nye, målrettede DMJX-kurser af 6 ugers varighed. A-kassen AJKS forventer, at kurserne kan hjælpe flere i beskæftigelse.

Tre gratis kurser for ledige formidlere
Foto: Firmbee

Det kan være svært for kommunikatører og journalister at få fodfæste i formidlingsbranchen - og coronakrisen har ikke gjort det nemmere.

Hvis man samtidig mangler efterspurgte kompetencer inden for strategisk kommunikation, sociale medier og projektstyring, er det op ad bakke.

Men nu er der godt nyt til de ledige formidlere, som får tre målrettede muligheder for at blive opkvalificeret inden for disse områder - med udgangspunkt i egen faglighed og baggrund.

De tre kurser udbydes af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, som har udvalgt og tilpasset kurserne i tæt samarbejde med AJKS, A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog:

De skal udbygge og forstærke deltagernes eksisterende faglighed og således sikre bredere jobmuligheder. Blandt andet får kursisterne besøg af en karrierevejleder undervejs i forløbet.

Kurserne er gratis og udbydes i efteråret med en varighed på 6 uger. Alle er på diplom- eller akademiniveau. Da kurserne – i første omgang – kun udbydes i København, er det en mulighed, som byder sig for ledige i Storkøbenhavn.

SoMe, projektledelse og strategisk kommunikation

Formålet med alle kurserne er at give et fagligt boost, som åbner nye døre til arbejdsmarkedet.

Det giver god mening at bygge ovenpå en god uddannelse og forstærke denne.

Sussi Ulrikka Seltoft Bergh, chef for DMJX Kurser og Videreuddannelse

1) Kurset ’Indhold til sociale medier (for ledige)’ har fokus på content, målgrupper og kanalvalg og ruster til at arbejde som eksempelvis SoMe-ansvarlig.

2) Kurset ’Projektledelse for formidlere (for ledige)’ har fokus på blandt andet forretningsmodeller og projektstyring og ruster til at indgå i eller lede medieprojekter.

3) Kurset ’Strategisk Kommunikation i praksis (for ledige)’ ruster til at arbejde målrettet med planlægning og eksekvering af kommunikationsindsatser i fx en kommunikationsafdeling.

Akademisk bæredygtighed

Mens DMJX står for at afholde kurserne, er det A-kasserne og jobcentrene, som skal rekruttere og screene kursisterne.

At det kan lade sig gøre at udbyde kurserne gratis, skyldes en bevilling på 3.680.000 kroner fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til områder, der er berørte af coronakrisen.

Vi forventer, at forløbene kan hjælpe flere i beskæftigelse.

Linda Garlov, direktør i AJKS

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har tidligere haft stor succes med at hjælpe ledige tilbage til jobmarkedet med målrettede formidlingskurser. Derfor er Sussi Ulrikka Seltoft Bergh, chef for DMJX Kurser og Videreuddannelse, både begejstret og taknemmelig for at Styrelsen igen har åbnet op for den mulighed.

- Det er alle tre forløb, som forstærker eksisterende fagligheder og dermed gør den jobsøgende til en mere alsidig kandidat. Det giver god mening at bygge ovenpå en god uddannelse og forstærke denne, i stedet for en total omskoling. En form for akademisk bæredygtighed, om man vil, som vil give ansøgeren adgang til et helt nyt felt af jobmuligheder, siger hun.

Også hos AJKS er kurserne godt nyt.

- I AJKS er vi glade for, at vi sammen med DMJX kan tilbyde relevant efteruddannelse til ledige. For på trods af den faldende ledighed er der mange, som bliver sorteret fra, fordi de mangler kompetencer. Desværre har efteruddannelsesmulighederne været sparsomme, hvis du som ledig har en mellemlang eller lang uddannelse. Forløbene her er et skridt i den rigtige retning, og vi forventer, at de kan hjælpe flere i beskæftigelse, siger direktør Linda Garlov.

Mere info

Her kan du læse meget mere om de tre 6-ugersforløb, optagelseskrav og finde datoer og mere information:

https://www.dmjx.dk/kurser-og-videreuddannelse/uddannelsesforloeb-til-ledige-fra-formidlingsbranchen