Skip to main content

DMJX får millionbeløb til at skabe journalistik sammen med borgerne

15.04.2020

DMJX har netop modtaget et millionbeløb i EU-støtte til et internationalt udviklingsprojekt, som skal sikre løsningsorienteret journalistik ved at rykke tættere på borgerne. 

DMJX får millionbeløb

I oktober 2019 tager DMJX hul på et treårigt udviklingsprojekt, der skal skabe flere løsninger i nyheder og informationer. Bevillingen på i alt 1,7 mio. kr. kommer fra EU's uddannelsesprogram ”Erasmus + Strategiske Partnerskabsprogram for Videregående Uddannelser”, der støtter projekter, som fremmer læring i Europa.

Med støtten vil DMJX klæde fremtidens journalister og etablerede journalister i mediebranchen på med viden og værktøjer, så de sammen med borgerne kan identificere relevante problemer og løsninger.

Projektet bliver et tæt samarbejde med de to internationale uddannelsesinstitutioner Windesheim University og HdM Stuttgart. Derudover deltager Constructive Institute i Aarhus også i projektet som samarbejdspartner.

Fokus er på løsninger og dialog

Med projektet retter DMJX fokus på løsningsorienteret og dialogbaseret journalistik som et vigtigt afsæt for fremtidens journalister. Annette Holm, som er projektleder og lektor på journalistuddannelsen på DMJX, forklarer hvorfor:

”Folk er trætte af de kritiske og negative nyheder, der har præget mediebilledet i årtier. De vil se løsninger og ikke kun problemer”. 

Men løsningerne kommer ikke af sig selv. De skal defineres i samspil med borgerne, på samme måde som borgerne skal være med til at vælge, hvilke problemer, der skal findes løsninger på. Dialog med borgerne er derfor centralt for fremtidens journalistik:

Dialog er nøgleordet, som skal højne niveauet og sikre, at indhold skabes i samspil med borgerne.
Ved aktivt at inddrage borgerne, f.eks. via de sociale medier, kan journalister i højre grad sætte fokus på problemstillinger, der er vedrører borgerne og finde løsninger sammen med dem”,

Annette Holm, projektleder og lektor på journalistuddannelsen på DMJX

Målet er en ny værktøjskasse

Den klare målsætning med projektet er at udvikle nye metoder og redskaber til pensum, så de studerende kan mestre den konstruktive og dialogbaserede journalistik i fremtiden.

Journaliststuderende på DMJX og på partnerinstitutionerne vil derfor løbende indgå i projektet, hvor de skal afprøve og evaluere nye teknikker og redskaber. På den måde får både underviserne og de studerende en helt central rolle i at skabe nye bedste praksisser.

Projektet gentænker også den klassiske journalistrolle og leder efter nye svar på, hvordan journalistik kan vedblive med at være relevant og vigtig for så mange borgere som muligt

Henrik Berggreen, der leder journalistuddannelsen på DMJX.

Projektet er en strategisk prioritering

Projektet bidrager til DMJX’s strategiske målsætning om at udvikle dimittender med relevante kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.

Vi har et ansvar for hele tiden at udvikle vores uddannelser på en sådan måde, at vores dimittender gør gavn i en omskiftelig verden. Med projektet tager vi ansvar for at udstyre morgendagens journalister med de nødvendige kompetencer til at sikre kvalitetsjournalistik på de sociale medier

Trine Nielsen, Rektor ved DMJX