Skip to main content

5 tips til krisekommunikation

25.01.2020

Corona-virus har ramt verden og ikke mindst Danmark. Men hvordan kommunikerer man bedst midt i en krise? DMJX giver dig sammen med lektor Henrik Petersen fem råd.

5 tips til krisekommunikation

Det kan virke som en uoverkommelig opgave at kommunikere svære budskaber på den helt rigtige måde, når man står midt i en krise, og antallet af vinkler og spørgsmål tårner sig op.

Men ifølge Henrik Petersen, lektor ved DMJX og underviser i krisekommunikation, så er der en bestemt rækkefølge og nogle retningslinjer, man bør følge, hvis man vil have succes med sin kommunikation under en krise.

Det handler først og fremmest om at kommunikere så hurtigt som muligt for at sætte dagsordenen. Det viser, at man er i kontrol, klar og dedikeret. Hurtig kommunikation afhænger ikke nødvendigvis af fuld viden om krisen. Man kan sagtens formidle det, man ikke ved endnu, ved at sige, at man er i gang med at undersøge det nærmere. Derved viser man, at man arbejder på at komme i kontrol,” siger Henrik Petersen.

Henrik Petersen, lektor ved DMJX og underviser i krisekommunikation

Derudover er det vigtigt, at man er konsistent med sit budskab, sit engagement i sagen og sin Tone of Voice.

”Så vidt det er muligt, skal du fastholde dit budskab hele vejen igennem kommunikationen. Det kan være svært, for man bliver som regel klogere undervejs i krisen, men engagementet – altså viljen til at løse krisen, skal være den samme hele vejen igennem. Hvis du den ene dag forholder dig med største alvor til en given sag, og du den næste er mindre dedikeret, så kan det have konsekvenser for din troværdighed – og i sidste ende din målgruppes ageren,” siger lektor Henrik Petersen.

Derudover er der også en bestemt prioritering af de emner krisen vedrører, som man ifølge Henrik Petersen bør følge.

”Hovedreglen hedder mennesker først. Alt hvad der vedrører menneskers liv – især eventuelle ofre, bør komme først i din kommunikation. Derefter hedder rækkefølgen miljø/omgivelser, tekniske spørgsmål og sidst økonomi og finansielle forhold. Rækkefølgen handler først og fremmest om empati. Du viser simpelthen, hvad der er din prioritering i den givne sag,” siger Henrik Petersen, der dog påpeger, at der kan være kriser, som i sig selv handler om fx økonomi, men her ville man så fokusere på den økonomiske krises betydning for de involverede mennesker først – eksempelvis fyringer.

De fem råd sigter i udgangspunktet mest efter kommunikation i en virksomhed eller organisation, men i den konkrete situation med Coronas udvikling i Danmark, kan man ifølge Henrik Petersen også se en række af punkterne gå igen i regeringens kommunikation.

”Man kan altid diskutere de specifikke tidspunkter, men kigger man på vores umiddelbare nabolandes kommunikation, så har Danmark indtil nu været foran med hensyn til hurtig og åben kommunikation. Mette Frederiksen stiller sig til rådighed for kritiske spørgsmål, f.eks. var Rasmus Paludan blandt den inviterede presse til et af pressemøderne. Du kan helt sikkert finde nogen, der i starten sagde, at det ikke ville blive det store problem med Corona i Danmark, men fra regeringen trådte frem for to uger siden, så har både budskab og engagement været fuldstændig konsistente. Mennesket kommer først -  en af hovedpointerne er jo netop, at vi skal passe på de ældre, svage og dem, der kan blive alvorligt syge,” siger Henrik Petersen.

Derudover har regeringen samlet såkaldte stakeholdere - personer, der ellers i dagligdagen har modsatrettede interesser.

”Det gælder Folketinget og arbejdsmarkedets parter. Og for den sags skyld er man også på linje med Kongehuset. Alle væsentlige stakeholdere er blevet samlet af regeringen og de samarbejder. Og når man kan demonstrere det over for verden, så er det god kommunikation,” lyder det fra Henrik Petersen, der understreger, at det altid er svært at kommentere kriser, der er i løbende udvikling, hvorfor vurderingen af myndighedernes kommunikation er et øjebliksbillede.

Læs mere om de fem konkrete råd til en skarp krisekommunikation herunder: