Skip to main content

350 gymnasieelever dyster i kunsten at anmelde teater

06.01.2022

TeaterAnmelderiet: Elever fra fire østjyske gymnasier har produceret nytænkte teateranmeldelser på forskellige platforme i et samarbejde mellem DMJX og Aarhus Teater.

Gymnasieelever arbejder med teateranmeldelser
Foto: Mikkel Christensen/Aarhus Teater

Det unge danske teaterpublikum skal vækkes til live tidligt. Og næste generation af teatergængere og kulturforbrugere skal have de bedste forudsætninger for at se, forstå og fortolke scenekunst – og samtidig deltage aktivt og indsigtsfuldt i den kulturelle debat.

Det var en af konklusionerne, som udviklingsprojektet ’Gentænk Teateranmeldelsen’ nåede frem til i 2017.

Projektet, der var et samarbejdede mellem DMJX, Aarhus Teater og Have Kommunikation, synliggjorde også, at den kvalificerede kulturanmeldelse i medierne længe har været under pres. Dels på grund af økonomiske udfordringer på redaktionerne og konkurrence fra såkaldte ”hverdagsanmeldere” på sociale medier.

På den baggrund indledte DMJX og Aarhus Teater er et nyt samarbejde, som står på skuldrene af dette projekt. ’TeaterAnmelderiet’, hvor gymnasieelever skriver klassiske teateranmeldelser til print og remedierer dem på andre platforme – og på den måde får indsigt i scenekunsten samtidig med, at de deltager i kulturdebatten med en journalistisk, personlig og faglig stemme.

Kun fantasien sætter grænser

Som et led i ’TeaterAnmelderiet’ er der i efteråret afholdt kursus for dansklærere fra de fire deltagende østjyske gymnasier - Aarhus Katedralskole, Egaa Gymnasium, Aarhus Statsskole og Favrskov Gymnasium. De blev introduceret til den klassiske teateranmeldelse og anmeldelser på nye, typisk digitale, platforme og de deltog i forskellige skriveøvelser for at blive klædt bedst muligt på til at undervise deres elever i teateranmelderi.

Herefter har 350 elever fra gymnasierne i november og december set Aarhus Teaters opsætning af Christian Lollikes Kagefabrikken og arbejdet med skrive en anmeldelse - og herefter producere en anmeldelse til en anden platform end den skriftlige; digitalt, SoMe, podcast, klippe/klistre, kunstværk – med kun fantasien som grænsesætter.

Annemette Wendelboe Løkke, dansklærer på Egaa Gymnasium er begejstret for projektet.

- Det er en ny og frisk måde at arbejde med analyse og formidling i danskfaget. Analysearbejdet bliver kropsliggjort i en fed og højst elevaktiverende teaterworkshop, hvor teatrets fagsprog dramatiseres og grines ind, og elevernes formidling sættes under en skarp journalistisk no-bullshit lup. Yderst inspirerende for såvel elever som lærere, siger hun.

På DMJX er konstitueret prorektor Jens Grund stolt af projektet og ser endnu større perspektiver i det.

- TeaterAnmelderiets ambition er at inspirere elever på landets gymnasier til at deltage aktivt i den offentlige debat om dansk teaterliv – og det øvrige kulturliv - på det bedst mulige grundlag. Vi håber at pilotprojektet med gymnasierne i Østjylland kan brede sig til hele landet, siger Jens Grund.

Bedste anmeldelser hædres

De elever, der har lavet de bedste anmeldelser af Kagefabrikken modtager et diplom og et gavekort til Aarhus Teater. Vinderne offentliggøres mandag den 10 januar.

Juryen består, af:

  •     Anders Lange, DMJX, som også var med i Gentænk Teateranmeldelsen i 2017
  •     Anne Middelboe Christensen, anmelder Information, forfatter til bogen om anmelderi ”Begejstring og brutalitet” og underviser på KUA
  •     Mette Klakstein, skuespiller og medvirkende i Kagefabrikken, som eleverne har anmeldt
  •     Silja Marie Andersen Houtari, elev på Egaa Gymnasium
  •     Sissel Worm Glass, teaterpædagog i AT Læring og underviser på Aarhus Katedralskole.

Tilmeldingen til TeaterAnmelderiet 2022/23 er åbnet for skoler på ungdomsuddannelserne. Læs mere på aarhusteater.dk/teateranmelderiet