Skip to main content

TV-streaming betyder ny type finansieringsmodel

De internationale streamingtjenester forlanger typisk de fulde globale rettigheder i al fremtid for de TV-produktioner, som tjenesterne får produceret til det skandinaviske marked. Det stiller lokale producenter i et dilemma.

TV streaming ny finansiering

Streamingtjenester som Netflix og HBO Nordic er nye spillere som indkøbere af lokale TV-produktioner på det skandinaviske marked. Hvor det tidligere har været muligt for et lokalt produktionsselskab at sælge produktionerne i flere vinduer, efter at en aftale er landet med en broadcaster, kræver de internationale tjenester typisk de fulde globale rettigheder i al fremtid. Dette stiller lokale producenter i et dilemma: skal man acceptere kontrakter med højere betaling og mindre risici, men til gengæld gå glip af de indtægter man kan få på sigt ved en international succes?

Denne problemstilling vil lektor Bård Blytt Sandstad og adjunkt Anna Spon Stecher fra uddannelsen Medieproduktion og Ledelse ved DMJX i Emdrup, nu forsøge at belyse i et udviklingsprojekt, der rækker frem til foråret 2020.

Kendt problem i England

Problemstillingen er også kendt fra bl.a. det engelske marked. I Danmark kompliceres billedet af at en stor del af indtægterne for de kreative medarbejdere er knyttet op til et lokalt velfungerende rettighedssystem. Dette system er også i konflikt med de standardkontrakter som de amerikanske tjenester operer med.

HBO Nordic

Projektets gennemføres gennem kvalitative forskningsinterviews med ledende medarbejdere i danske produktionsselskaber, der har gennemført eller været i forhandlinger med internationale streamingtjenester om lokale produktioner.
Blandt de spørgsmål som projektet håber at kunne svare på, er eksempelvis, om der i markedet har været en ensartet og fast defineret finansieringsmodel, som har været gældende for produktioner til danske broadcastere? Og i forlængelse heraf, hvordan finansieringsmodellen ændres, når der produceres for de internationale streamingtjenester i stedet for danske broadcastere?

Vil skabe ny viden

De to undervisere fra Medieproduktion og Ledelse håber, at udbyttet af projektet vil være, at fagfæller opnår ny viden om produktionsselskabernes strategi og muligheder i forhandlingspositionen overfor udenlandske streamingtjenester. Derudover er formålet at undersøge hvordan globalisering af TV-markedet helt konkret påvirker forholdet mellem både TV-tjenesterne og produktionsselskaberne, og mellem produktionsselskaberne og de kreative arbejdere.
For de studerende vil den nye viden anvendes i undervisningsforløb om forhandlinger og branchens værdikæder.

Projektet udføres som tidligere nævnt af af underviserne Bård B. Sandstad (MPL) og Anna Stecher (MPL). Tilknyttet forsker er DMJXs forskningschef Helle Kryger Aggerholm.

Læs også Bård Blytt Sandsteds artikel om det aktuelle streamingmarked i tidsskriftet MediaJournal.