Skip to main content

Ny undersøgelse af journalister i intern kommunikation

13.04.2022

Et nyt udviklingsprojekt på DMJX undersøger, hvordan uddannede journalister arbejder med intern kommunikation i forskellige typer af virksomheder – og hvilken værdi deres arbejde skaber.

Ny undersøgelse af journalister i intern kommunikation
Foto: Matthew Osborn

Hvordan arbejder journalister med at lave intern kommunikation, der er transparent, troværdig og autentisk og som dermed kan skabe værdi for de organisationer, de er ansat i?

Det skal et nyt toårigt projekt på DMJX afdække. Bag undersøgelsen står docent Vibeke Thøis Madsen fra DMJX’ Center for Kommunikation og Ledelse samt lektor Helle Tougaard, som er journalist og underviser på Kommunikationsuddannelsen.

Der er i de senere år sket en markant udvikling, hvor intern kommunikation ikke længere bare handler om at informere og påvirke medarbejderne til at forstå organisationens mål og værdier. I højere grad vil virksomhederne have involverede medarbejdere, som tager ejerskab, hjælper med at løse udfordringer eller ligefrem bliver selvledende.

Og det store spørgsmål, som projektet skal forsøge at besvare er, om uddannede journalister, der arbejder med intern kommunikation, i kraft af deres journalistiske professionsforståelse og integritet kan tilføre organisationers interne kommunikation transparens, autenticitet og troværdighed.

Vigtig viden for journalister og studerende

Udover at give viden om, hvordan virksomhederne arbejder med intern kommunikation, vil undersøgelsen være værdifuld for uddannende journalister, der flytter over i kommunikationsfaget for at arbejde med intern kommunikation.

Desuden vil resultaterne være anvendelige i undervisningen på DMJX’ kommunikationsuddannelse med henblik på at klæde de studerende endnu bedre på til at skabe relevant og vedkommende intern kommunikation.

Vibeke Thøis Madsen og Helle Tougaard har netop lavet kvalitative interview med 12 uddannede journalister, som arbejder med intern kommunikation i private, offentlige og NGO-organisationer samt en medievirksomhed.

Udviklingsprojektet afsluttes i slutningen af 2023 og skal desuden afføde en videnskabelig og en populærvidenskabelig artikel. Duoen har allerede fået et abstrakt til Euprera-konferencen i september godkendt.

Projektet er finansieret af Frascatimidler. Desuden håber forskerne at få støtte fra Dansk Journalistforbund til en del af undersøgelsen, der involverer en spørgeundersøgelse blandt DJ-medlemmer.