Skip to main content

Forskningsbaseret og empirisk testet journalistik

Analytisk journalistik er et forskningsprojekt, der undersøger, hvad der skal til for at journalister producerer viden om centrale relationer og mekanismer i samfund og dagligliv frem for at reproducere og formidle andres viden. Projektet er både idebåret og empirisk.

Forskning - Empirisk testet journalistik

Det udforsker for det første hvilken viden om verden, journalistikken bør give borgerne, så den forbedrer grundlaget for diskussioner og planlægning, og for det det andet hvordan sådan en viden opnås, formidles og begrundes. Det er en intellektuel ambitiøs journalistik, der baserer sig på anvendelse og afprøvning af eksisterende forskning på aktuelle emner.

Projektet indskriver sig i øget international forskerinteresse i journalistik og epistemologi. Forskningen beskæftiger sig med journalistik som en særlig form for viden, og hvilke normer og metoder den retfærdiggøres med. Den handler om hvordan journalister ved, hvad de ved, og hvordan videnpåstande fremsættes og begrundes. Interessen begrundes af en række eksterne forhold, som forandrer og udfordrer den traditionelle journalistik. Det er blandt andet sociale medier, data-drevne processer, professionalisering af organisationers kommunikation, borgerdeltagelse, hyppigere deadlines, færre journalister og økonomisk pres, som påvirker vilkårene for journalistikken og dens rolle i samfundet.

Projektet munder ud i en i international sammenhæng unik bog om tilgange og fremgangsmåder til forskningsbaserede og journalistisk testede historier.

 

Engelsk version:

Research based and empirical tested journalism

The research is about a form of intellectually ambitious journalism that I call analytical journalism, discussing how to create research-based stories. It calls for rethinking the quality of journalism as part of a public knowledge base on current issues, rather than solely in terms of quotidian novelty. It shows how journalists go about creating explanations of current phenomena by combining first-hand knowledge with state of the art scientific research. Analytical journalists find, make applicable, and justify existing scientific knowledge, integrating it into explanations of current issues, and presenting perspectives that are not yet common in the existing coverage. The analytical journalist adheres to the ideal of explanatory pluralism, recognizing the dialogic nature of the public knowledge base on current issues. The project draws on the meta theories of critical realism and pragmatic realism and elaborates the methodology of abduction and applies it to a journalistic practice, one which supposes a coherent approach of metatheory, methodology, methods and techniques.

The study of analytical journalism is organised into three distinct parts. The first part is deliberative: here the emphasis is on how to convert a surprising observation into a question of causality; how to identify and categorise the dominating ways of explaining the observed phenomenon in the mass media and finally, how to use the dominating issue frames to present the deliberative journalist role and to enhance journalistic expertise. The second part is explanatory: here the emphasis is on how to create a divergent issue frame. The main news value of analytical journalism arises from showing the difference between the divergent issue frame and the dominating issue frames that shape the public knowledge base on current issues. The third part is narrative: here the book teaches the journalist how to combine rhetorical and narrative elements to deliver expertise-generated information on a level that the interested layperson can understand, while doing justice to the divergent issue frame (the epistemic core of the story), and the experience of the individuals involved (the narrative core of the story).