Klager over prøver og eksamen

Klage- og ankeregler

Skriftlig og begrundet klage
Du har ret til klage over en eksamination eller over en vurdering af en eksamenspræstation. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Frist
Klagen skal indbringes for Ledelsessekretariatet senest 2 uger efter, at resultatet af den pågældende eksamen er bekendtgjort.

Klager skal sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes til:

Ledelsessekretariatet
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Olof Palmes Allé 11
8200 Århus N
mail: sekretariat@dmjx.dk

Resultater af klagen
En klage kan medføre tilbud om ombedømmelse (gælder kun skriftlige prøver), tilbud om ny prøve eller at klager ikke får medhold.

Tilbud om ombedømmelse og ny prøve kan resultere i en lavere karakterer, så klager skal altid takke ja til tilbuddet, før omprøve/ny prøve iværksættes.

Anke
Hvis klagen afvises, kan den indbringes for ankenævnet inden for to uger. Ankenævnet består af to censorer (+ suppleanter for disse), en eksaminations-berettiget lærer (+suppleant for denne) samt en studerende (+ suppleant for denne).

Der er nedsat to permanente ankenævn, et ankenævn for elektroniske eksamens-produktioner og et for eksamensproduktioner i trykt medie. Ved vintereksamen skal ankenævnet træffe afgørelse senest to måneder efter indgivelsen af anken. Ved sommereksamen senest tre måneder efter, at anken er indgivet.

Ankenævnets afgørelse kan være:

 • tilbud om en ny bedømmelse (ombedømmelse) ved nye bedømmere
 • tilbud om ny prøve (omprøve) ved nye bedømmere
 • afvisning af anke

Regelgrundlag
Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse om
prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.

Reglerne omfatter samtlige forløb med karakter eller bedømmelsen bestået/ikke bestået.

black

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Opdatér Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Instagram

 • A star caught at birth, beyond the fabric of time.
 • Fra burhøns til burgris - og Lukas Grahaam 🐣🐷 På kommunikationsuddannelsen skal vi i praktik to gange af seks måneder. I foråret var jeg hos @dyrenesbeskyttelse, hvor jeg lavede kampagner og meget andet. Især én kampagne fik nationalt fokus, da vi forsøgte at rebrande den konventionelle gris som #burgris - en betegnelse, som drager paralleler til burhøns' elendige forhold, som desværre også gør sig gældende for mange af de danske grise. Det var vildt spændende at lave strategien og udførslen af kampagnen - og endnu federe at den havde så stor succes med 33.000 underskrifter, ministersamråd og senest da Lukas Graham af egen vilje blandede sig markant i debatten 🐷🎉 Jeg kan klart anbefale at søge praktik hos en NGO, hvor det er den gode sag, og ikke finansielle interesser, der er i fokus 🖒 #dmjx #dmjxminuge @danielhjepsen
 • Fis og ballade 💥💨 Jeg har haft fornøjelsen af at være rusvært/tutor alle tre år på uddannelsen, de sidste to år som formand - og det har været en kæmpe succes! Jeg ku' sige, at jeg har gjort det for at lære 157 potentielt kommende kollegaer at kende, udvide mit netværk og bla bla, men i virkeligheden har jeg bare gjort det for at danse solen tynd, ha' det sjovt og give de nye nogle fede oplevelser - det har jeg selv haft, især takket være mine 13 dejlige medrusværter! 🎉❤ ...desværre blev vores gruppebillede ødelagt, da for meget alkohol åbenbart går lige i tarmene 😬😷 #dmjx #dmjxminuge #forlækkertiluni @danielhjepsen
 • Watch This Face by @sebastiantthorsted
 • (5/5) "I needed her to be real, even though she almost didn't exist. You do not have to have to be big in order to leave deep footsteps." On November 20, 2016, Sine Damgaard Muusmann was told that her unborn daughter had an incurable spinal cord infection, and that she would not survive the birth. Anna Winsløv has written a heartbreakingly beautiful article about Sine's story for @magasinetcitat, accompanied by my photograph of Sine and the wilderness near her house. © Aleksander Klug / COMA

#comaimages #dmjxphoto #dmjx #photojournalism #health #infantloss @comaimages @dmjxphoto
 • Ingen radio fra Mammut i dag. Der er nemlig efterårsferie 🍂 Det er Magnus ked af. 
#MAMMUT #GENLÜD #DMJX
 • Throwback to this Friday: last day at school before our first internship.
We are so lucky to start as interns at MediaCom Beyond Advertising this coming monday ✌️ Oh, and the picture? airbnbtoilet was our last school project. So long, school!👋📓 #dmjx #kreativkommunikation @mediacombeyondadvertising #interns #yay
 • Der lægges sidste hånd på panik-praktik-ansøgningen! Jeg ber' til Gud om, at det snart er overstået! #panikpraktik #snartoverstået #video #dmjx #ananasiegenjuice