Klager over prøver og eksamen

Klage- og ankeregler

Skriftlig og begrundet klage
Du har ret til klage over en eksamination eller over en vurdering af en eksamenspræstation. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Frist
Klagen skal indbringes for Ledelsessekretariatet senest 2 uger efter, at resultatet af den pågældende eksamen er bekendtgjort.

Klager skal sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes til:

Ledelsessekretariatet
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Olof Palmes Allé 11
8200 Århus N
mail: sekretariat@dmjx.dk

Resultater af klagen
En klage kan medføre tilbud om ombedømmelse (gælder kun skriftlige prøver), tilbud om ny prøve eller at klager ikke får medhold.

Tilbud om ombedømmelse og ny prøve kan resultere i en lavere karakterer, så klager skal altid takke ja til tilbuddet, før omprøve/ny prøve iværksættes.

Anke
Hvis klagen afvises, kan den indbringes for ankenævnet inden for to uger. Ankenævnet består af to censorer (+ suppleanter for disse), en eksaminations-berettiget lærer (+suppleant for denne) samt en studerende (+ suppleant for denne).

Der er nedsat to permanente ankenævn, et ankenævn for elektroniske eksamens-produktioner og et for eksamensproduktioner i trykt medie. Ved vintereksamen skal ankenævnet træffe afgørelse senest to måneder efter indgivelsen af anken. Ved sommereksamen senest tre måneder efter, at anken er indgivet.

Ankenævnets afgørelse kan være:

 • tilbud om en ny bedømmelse (ombedømmelse) ved nye bedømmere
 • tilbud om ny prøve (omprøve) ved nye bedømmere
 • afvisning af anke

Regelgrundlag
Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse om
prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.

Reglerne omfatter samtlige forløb med karakter eller bedømmelsen bestået/ikke bestået.

black

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Opdatér Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Instagram

 • Skinhead inspired photo series 1/5 #skinhead #child #hardcore #copenhagen #dmjx
 • 😎😎 #glitter #glam #sunglasses #dmjx #boy #blonde #blue #sunglassesinside
 • På den igen ❤️🎥 #tilrettelæggerliv #tvm #dmjx #filmmaking #filmphotography
 • School assignment, create a direct and hard light using one lamp. Ihave the hottest classmates ever. #modelbutnotamodel #dmjx #fashion #geisha #werk #jasko
 • School project going well📚📸
#portrait #girl #cloak #shadow #photography #flash #canon #dmjx
 • TAKEOVER #eskesenm #swapkidsapp Kids with the flu means working from home. Yes, my home office is messy. I don't care. In fact I don't notice. Too busy making yet another pitch deck. I tried counting how many I have made up till now. 60-70!!! This time for #publico who -together with students from #dmjx - will help SwapKids with an operational plan for our forthcoming PR effort. I really need this. I've got a good handle on the strategic elements of our communication, but no experience executing. And in a bootstrapped startup there is only one to do the dirty work:) #loveit
 • Innocent Nature
 • God vind fremover, @designkmoe og @sabrinaspeiermann. Vi elsker jer. #dmjx