Klager over prøver og eksamen

Klage- og ankeregler

Skriftlig og begrundet klage
Du har ret til klage over en eksamination eller over en vurdering af en eksamenspræstation. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Frist
Klagen skal indbringes for Ledelsessekretariatet senest 2 uger efter, at resultatet af den pågældende eksamen er bekendtgjort.

Klager skal sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes til:

Ledelsessekretariatet
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Olof Palmes Allé 11
8200 Århus N
mail: sekretariat@dmjx.dk

Resultater af klagen
En klage kan medføre tilbud om ombedømmelse (gælder kun skriftlige prøver), tilbud om ny prøve eller at klager ikke får medhold.

Tilbud om ombedømmelse og ny prøve kan resultere i en lavere karakterer, så klager skal altid takke ja til tilbuddet, før omprøve/ny prøve iværksættes.

Anke
Hvis klagen afvises, kan den indbringes for ankenævnet inden for to uger. Ankenævnet består af to censorer (+ suppleanter for disse), en eksaminations-berettiget lærer (+suppleant for denne) samt en studerende (+ suppleant for denne).

Der er nedsat to permanente ankenævn, et ankenævn for elektroniske eksamens-produktioner og et for eksamensproduktioner i trykt medie. Ved vintereksamen skal ankenævnet træffe afgørelse senest to måneder efter indgivelsen af anken. Ved sommereksamen senest tre måneder efter, at anken er indgivet.

Ankenævnets afgørelse kan være:

 • tilbud om en ny bedømmelse (ombedømmelse) ved nye bedømmere
 • tilbud om ny prøve (omprøve) ved nye bedømmere
 • afvisning af anke

Regelgrundlag
Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse om
prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.

Reglerne omfatter samtlige forløb med karakter eller bedømmelsen bestået/ikke bestået.

black

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Opdatér Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Instagram

 • "Oh, where was born Otso, 
Where cradled the honey-paw?
Otso was not born a beggar, 
Was not born among the rushes, 
Was not cradled in a manger: 
Honey-paw was born in the ether, 
In the regions of the moon-land, 
On the shoulders of the Great Bear,
Lowered into the world,
In a cradle of gold,
Hanging on chains of silver." Hello everyone! My name is Emilia Kangasluoma (@emiliakangasluoma) and for the next days I´m taking over the @dmjxphoto Instagram with my story "Mythologia Fennica". This project is my visual journey to find the ancient gods and old kings of Finnish mythology.The poems are from traditional Finnish folktales, runes and oral folklore. Feel free to comment, send love letters or just say hi!

#dmjx #dmjxphoto
 • Stine from school #dmjx #dmjxphoto #contax #contaxt2 #portrait #shootfilm #analog #night
 • Emdrup, before the S-train reached it #cartography #DMJX
 • Efter to gode dage på biblioteket er jeg blevet enig med mig selv om, at det nok er en god idé at holde pause med at låne bøger, til jeg har fået sorteret lidt ud i dem jeg allerede har lånt.. 📚 @biblioteketfrederiksberg #dmjx #bachelorskrivning #kommunikation #27bøger
 • Det spørgsmål vi får mest her på interaktiv design er, om man skal kunne kode og/eller animere på forhånd, og her er svaret et simpelt nej. Men brænde for det hjælper! Og hvis man har interessen for det, kan man bruge lidt fritid på det. Bl.a er der folk der arrangerer de såkaldte meetups. I går var der et motion design meetup arrangeret af @jesperfryd @stupid_studio og DMJX Emdrup lagde rammerne for det. Her hører man om folks arbejde i branchen og møder folk i branchen. Denne video er udfordring de lagde ud før mødet. Temaet er is, men og skulle starte og slutte med en hvid kasse på sort baggrund. Ellers var alt frit. Animatorerne bag er Jesper Bolther @bolther, Mikkel Borris @kashmirlivet, Xenia Galchin @xenia.galchin, Daniel Elleby Jørgensen, Søren Works @sorenworks, Lasse Lund-Andersen @lasse_lund_andersen, Andreas Elleby Jørgensen, Jonas Elsgaard @jonaselsgaard, Simone Tufvesson @tjuffelicious, Casper Aarup Rasmussen @c_aarup , Philip von Borries @pvonborries, Rasmus Johan Nielsen @slushhead og Frederik Krogh. Vildt dygtige og vildt seje! Tak for i går! 
Og ellers spørger I ellers bare løs! ✌️
#animation #meetup #motion #motiondesign #dmjx #dmjxminuge @workofotto
 • Hello everyone! My name is Emilia Kangasluoma (@emiliakangasluoma) and for the next days I´m taking over the @dmjxphoto Instagram with my story "Mythologia Fennica". This project is my visual journey to find the ancient gods and old kings of Finnish mythology. Feel free to comment, send love letters or just say hi!

#dmjx #dmjxphoto
 • "Give us good fish, Ahti, 
and leave the bottom-feeders 
for our relatives." Hello everyone! My name is Emilia Kangasluoma (@emiliakangasluoma) and for the next days I´m taking over the @dmjxphoto Instagram with my story "Mythologia Fennica". This project is my visual journey to find the ancient gods and old kings of Finnish mythology.The poems are from traditional Finnish folktales, runes and oral folklore. Feel free to comment, send love letters or just say hi!

#dmjx #dmjxphoto
 • Hello everyone! My name is Emilia Kangasluoma (@emiliakangasluoma) and for the next days I´m taking over the @dmjxphoto Instagram with my story "Mythologia Fennica". This project is my visual journey to find the ancient gods and old kings of Finnish mythology. Feel free to comment, send love letters or just say hi!

#dmjx #dmjxphoto