Eksamen

Eksamensregler og andre regler for at bestå

Hvilke kurser afsluttes med en eksamen?
Alle kompetencegivende kurser (med ECTS) inkl. kurser for ledige, afsluttes med eksamen.

Tilmelding til eksamen
Når du er optaget på et kursus, er du samtidig tilmeldt den pågældende eksamen.

Det er dog en forudsætning for at blive indstillet til eksamen, at forløbets obligatoriske opgaver er afleveret og godkendt af underviseren senest 14 dage før eksamen.

Kurset bestås ved en mundtlig eller skriftlig eksamen.

Eksamen generelt
Alle eksamener følger Bekendtgørelsen om prøver i erhvervsrettede uddannelser, som giver eksaminanden ret til 3 eksamensforsøg.

Uddannelsesinstitutionen kan tillade yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke usædvanlige forhold.


Framelding af eksamen

Studerende kan framelde sig eksamen eller eksamensaflevering med et varsel på 14 dage. Framelding skal ske skriftligt til uddannelsesadministrationen. Ved rettidig framelding har den studerende ikke brugt et eksamensforsøg. Den studerende tilmeldes automatisk til næste reeksamen. Ved reeksamen kan studerende ikke få ny undervisning/vejledning i faget, med mindre kursisten tilmelder sig og betaler for samme fag på ny.

Framelding på grund af sygdom

Studerende, som ikke møder til eksamen pga. sygdom eller bliver syge under eksamen, vil på baggrund af en lægeerklæring blive betragtet som rettidigt frameldt og har dermed ikke brugt et forsøg. Lægeerklæringen skal være uddannelsesadministrationen i hænde senest tre hverdage efter den afholdte eksamen. Studerende skal selv afholde udgifter til lægeerklæring.

 

black

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Opdatér Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Instagram

  • Hello everyone! My name is Emilia Kangasluoma (@emiliakangasluoma) and for the next 4 days I´m taking over the @dmjxphoto Instagram with my story "Mythologia Fennica". This project is my visual journey to find the ancient gods and old kings of Finnish mythology. Feel free to comment, send love letters or just say hi!

#dmjx #dmjxphoto
  • This is Rita. She's been coming to the same bar in Aarhus for many years. Recently, she's been sick for more than a week, so everyone was happy to see her back at the bar.

Outtake from my project 'The regulars'
  • Keder du dig lidt inden håndbold i aften? Leder du febrilsk efter en overspringshandling? Venter du på, din pasta er færdig med at koge? Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles avis Illustreret Bunker er nu ude! På side 4 kan man finde min reportage om alt, hvad der sker på DMJX, inden de studerende møder ind. Derudover er den spækket med spændende artikler, dybdegående portrætter og vores helt nye debatsektion! Så hvis du lige skal dræbe lidt tid eller er interesseret i, hvad vi går og laver inde i bunkeren, så hop ind og læs mere https://issuu.com/praktikavisdmjx/docs/samlet_pdf_til_issuu 
#dmjx #illustreretbunker #danmarksmedieogjournalisthøjskole #journalism #journalist
  • The light never went away, it stood alone and stared at me as if it knew me from the past pages of life...while it showed belief, I faded away into the ever accommodating darkness.
  • Copenhagen, day 54.
.
.
.
Shooting spot.
.
.
.
#copenhagen #beach #sea #shooting #beology #dmjx #diary
  • Copenhagen, day 53.
.
.
.
Po práci legraci. .
.
.
#dmjx #diary #copenhagen #instax #polaroid
  • Copenhagen, day 52.
.
.
.
#copenhagen #dmjx #diary #view #europe #traveling
  • Copenhagen, day 51.
.
.
.
Architecture. Sky. Blue love.
.
.
.
#copenhagen #architecture #blue #sky #geometry #dmjx #diary