Eksamen

Eksamensregler og andre regler for at bestå

Hvilke kurser afsluttes med en eksamen?
Alle kompetencegivende kurser (med ECTS) inkl. kurser for ledige, afsluttes med eksamen.

Tilmelding til eksamen
Når du er optaget på et kursus, er du samtidig tilmeldt den pågældende eksamen.

Det er dog en forudsætning for at blive indstillet til eksamen, at forløbets obligatoriske opgaver er afleveret og godkendt af underviseren senest 14 dage før eksamen.

Kurset bestås ved en mundtlig eller skriftlig eksamen.

Eksamen generelt
Alle eksamener følger Bekendtgørelsen om prøver i erhvervsrettede uddannelser, som giver eksaminanden ret til 3 eksamensforsøg.

Uddannelsesinstitutionen kan tillade yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke usædvanlige forhold.


Framelding af eksamen

Studerende kan framelde sig eksamen eller eksamensaflevering med et varsel på 14 dage. Framelding skal ske skriftligt til uddannelsesadministrationen. Ved rettidig framelding har den studerende ikke brugt et eksamensforsøg. Den studerende tilmeldes automatisk til næste reeksamen. Ved reeksamen kan studerende ikke få ny undervisning/vejledning i faget, med mindre kursisten tilmelder sig og betaler for samme fag på ny.

Framelding på grund af sygdom

Studerende, som ikke møder til eksamen pga. sygdom eller bliver syge under eksamen, vil på baggrund af en lægeerklæring blive betragtet som rettidigt frameldt og har dermed ikke brugt et forsøg. Lægeerklæringen skal være uddannelsesadministrationen i hænde senest tre hverdage efter den afholdte eksamen. Studerende skal selv afholde udgifter til lægeerklæring.

 

black

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Opdatér Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Instagram

  • 2nd picture from an school assignment where we had to use one lamp to create different kind of light. Here's a soft frontal light. Again, hanna, my classmate, is working it. YASSSS! #dmjx #geisha #jasko #fashion #model #girl  #photography #kimono #blue
  • I dag har været en atypisk men også ret TVM-relevant dag. Har kørt Nordjylland tyndt for interviewe politikere, embedsfolk og borgere i forbindelse med en ny tværkommunal aftale. Det lyder tørt men undgik de obligatoriske kaffebrygning- og person-arbejder-ved-tastatur-optagelser💪🏼 @bygballer #dmjx #dmjxminuge
  • Why doodle on paper? #penol777 #inkmaster #dmjx #doodle #boredcreative
  • Skinhead inspired photo series 1/5 #skinhead #child #hardcore #copenhagen #dmjx
  • 😎😎 #glitter #glam #sunglasses #dmjx #boy #blonde #blue #sunglassesinside
  • På den igen ❤️🎥 #tilrettelæggerliv #tvm #dmjx #filmmaking #filmphotography #filmmaker #filmproduction
  • School assignment, create a direct and hard light using one lamp. Ihave the hottest classmates ever. #modelbutnotamodel #dmjx  #fashion #geisha #werk #jasko
  • School project going well📚📸
#portrait #girl #cloak #shadow #photography #flash #canon #dmjx