Kommunikationsledelse

Kurset hvor du får mulighed for at blive klogere på, hvordan du bedst lykkes som kommunikationsansvarlig leder

Uklare roller skaber problemer
Kommunikationsansvarlige har en særlig ledelsesmæssig udfordring, når de skal fungere som ledere.

Som kommunikationsansvarlig er du oftest placeret i en stabsfunktion, hvor din rolle og dit ansvar ikke er formuleret klart og tydeligt, hvilket betyder, at du ikke har en klart defineret ledelsesopgave, men må satse på, at dine kolleger accepterer, at du agerer som uformel leder.

Det bringer dig jævnligt i et krydspres, hvor du oplever, at du ikke kan løse en opgave fagligt bedst muligt uden at overskride dine formelle kompetencer. Konsekvensen kan også være større eller mindre konflikter, om hvilke faglige hensyn, der skal vægte højest, når en opgave skal løses, hvor kommunikation let risikerer at tabe.  

Resultatet er, at kommunikationen ikke bliver tænkt ind i den strategiske proces.

På det personlige plan er konsekvensen, at man som kommunikationsansvarlig får et arbejdsliv, der bliver unødvendigt presset, fordi der ikke er skabt klarhed omkring rolle og ansvar i forhold til organisationens kommunikation.  

Skab dit eget ledelsesrum
Det er en gammel, men ikke desto mindre gældende sandhed, at ledelse ikke er noget, man får, det er noget, man tager. Men for at kunne tage ledelse, uden at få ondt i maven eller havne i konflikter, så er det nødvendigt at kende de forskellige redskaber, der kan hjælpe en til at skabe sit eget ledelsesrum i organisationen.

Kendskab til teorier om organisation og ledelse er også gode værktøjer, når man skal forstå og håndtere de ledelsesmæssige udfordringer, man står i.

Udgangspunktet for dette kursus er, at det ikke er nødvendigt at ændre hele organisationen for at lykkes som leder af en kommunikationsopgave eller afdeling, men at man skal være i stand til at spotte og udnytte de muligheder der er, for at skabe sit eget ledelsesrum.

På kurset får du hjælp til at identificere dine ledelsesudfordringer, hvordan du kan skabe dit eget ledelsesrum, og hvordan du takler de ledelses udfordringer, du møder i hverdagen.

På kurset får du viden om: 

 • ledelse i en moderne vidensbaseret virksomhed
 • ledelsesteori, herunder situationsbestemt og cirkulær ledelse
 • hvordan du sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø
 • redskaber til at lede virksomhedens arbejde med kommunikation.

På det personlige plan får du viden om dig selv og din rolle som leder.

På kurset lærer du at beskrive:

 • din egen ledermission,(hvorfor er jeg/vil jeg være leder)
 • egen leder vision (hvad jeg vil opnå og hvordan vil jeg skabe det?)
 • egne ledermål (hvilke ambitioner jeg har med min ledelse – og hvordan ved jeg at jeg har indfriet dem?)
 • egne lederværdier (hvad der er mine grundlæggende holdninger til udøvelse af ledelse?)
 • foretrukne handlemetoder (hvad tror jeg på for så vidt angår udøvelsen af egen ledelse?

På kurset møder du

Karin Sloth

Erfaren rådgiver, foredragsholder og underviser indenfor strategisk kommunikation, ledelse og organisation. Har haft flere ledende stillinger inden for medier og kommunikation, hun har stor viden om og erfaring med arbejdet i kommunikationsafdelinger.

Profil

Jesper Thorneman Rasmussen

Medejer af konsulentgruppen Lederiet, pt. interrim chef af ældreplejen i Tårnby Kommune. HD i ledelse og erfaren ledelseskonsulent med fokus på dialog- og tillidsbaseret ledelse. Har de sidste 20 år haft flere ledende stillinger indenfor det offentlige.

Profil

Undervisningsform
På kurset vil vi i høj grad tage udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, koble det med teoretiske forståelser og sammen finde frem til nye og/eller alternative løsningsmodeller.

Holdet inddeles i netværksgrupper, som mødes mellem modulerne. Grupperne skal give hinanden sparring på de individuelle ledelsesprojekter. Underviseren deltager som facilitator på det første møde.

Eksamen
For os som undervisere er sidste del af kurset eksamen. Ikke så meget for at kontrollere, hvad den enkelte har lært, men som den sidste personlige evaluering af den ledelsesudvikling, der er sat i gang på kurset. Vi gennemfører derfor en mundtlig eksamen på baggrund af et personligt skriftligt eksamensprojekt.

Forudsætninger
Der er ingen krav til yderligere formelle forudsætninger ud over de generelle adgangskrav .Som deltager forventer vi, at du er åben overfor at dele egne erfaringer og respekterer fortroligheden omkring evt. interne forhold, som andre kursister deler med holdet.

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejledning, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal påregne udgifter til bøger og materialer. 

Søg kurset på Mediernesefteruddannelse.dk

 

Niveau
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang
Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • en relevant kort videregående uddannelse
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for framelding.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Opdatér Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Instagram

 • So far from God (2007). Every Year around 400.000 Mexicans are leaving their homes in Mexico and heading for USA, crossing legal or illegal.

Especially in the rural areas most of those who leave are men. They leave hoping that a job in the USA can help the families back home to gain better living condition. And even though most of them are returning with money the dream of USA is not without consequences: Women and children are left in periods up to several years dealing with the risk that the man may choose to stay in USA or disappear in the dangerous desert crossing the border.

It is said that between 11 and 12 million Mexicans are working in the USA.

The Mexicans have a saying; Poor Mexico, So far from God, so close to USA #dmjx #dmjxphoto25 @nimsnans
 • So far from God (2007). Every Year around 400.000 Mexicans are leaving their homes in Mexico and heading for USA, crossing legal or illegal.

Especially in the rural areas most of those who leave are men. They leave hoping that a job in the USA can help the families back home to gain better living condition. And even though most of them are returning with money the dream of USA is not without consequences: Women and children are left in periods up to several years dealing with the risk that the man may choose to stay in USA or disappear in the dangerous desert crossing the border.

It is said that between 11 and 12 million Mexicans are working in the USA.

The Mexicans have a saying; Poor Mexico, So far from God, so close to USA #dmjxphoto25 #dmjx @nimsnans
 • Repost from @dmjxphoto using @RepostRegramApp - So far from God (2007). Every Year around 400.000 Mexicans are leaving their homes in Mexico and heading for USA, crossing legal or illegal.

Especially in the rural areas most of those who leave are men. They leave hoping that a job in the USA can help the families back home to gain better living condition. And even though most of them are returning with money the dream of USA is not without consequences: Women and children are left in periods up to several years dealing with the risk that the man may choose to stay in USA or disappear in the dangerous desert crossing the border.

It is said that between 11 and 12 million Mexicans are working in the USA.

The Mexicans have a saying; Poor Mexico, So far from God, so close to USA #dmjx #dmjxphoto25 @nimsnans
 • First day Working in Brussels- caught in a storm #eucommission #eu #dmjx #iregnogslud
 • Officially visiting the European comission #dmjx #eu #berlaymont #eucommission
 • Website and visual concept for an underwater Music festival🌊🌊🌊🎷🎺🎻We call it FourPointThree given the fact that sound travels 4.3 times faster in water than on land and makes the concert experience 4.3 times more crazy 👀#visualidentity #musicfestival #graphicdesign #webdesign #concept #dmjx #artdirection
 • Fest, damer og guldregn. Kommboyz bader i pagne. 🍾💃🏻⭐️👌🏼 #rustur @kommboyz #vinderne #boyband #kommboyz #bKommAstar #onelove #dmjx #komm17 #kommtotheboyz #ikkeforsjov #vierpårov
 • Er for en kort stund tilbage på skolebænken. 🤓💼📖💻 #tilbagepåskolebænken #dmjx #somedk