Fagjournalistuddannelsens opbygning

Fagjournalistuddannelsen består af en række obligatoriske og valgfrie moduler. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Datoer for undervisning: modul 1, 2017/2019 (PDF)

Datoer for undervisning: 2016/2018 (PDF)

Datoer for undervisning: 2015/2017 (PDF)

NB: I øjeblikket består uddannelsen af følgende moduler. Der kan forekomme ændringer i kommende studieår.
Obligatoriske moduler:

Journalistikkens grundtrin og mediejura (10 ECTS)

På modulet træner vi de grundlæggende journalistiske elementer såsom som vinkling, ideudvikling, research, interview og kildekritik.

Du får også en elementær forståelse af mediernes rolle, mangfoldighed, historie og aktuelle situation og af, hvad det vil sige at arbejde professionelt som fagjournalist, herunder forstå etisk og juridisk ansvar i hver af arbejdsprocessens faser.

Du lærer blandt andet at:

 • arbejde med journalistisk vinkling.
 • vurdere journalistiske historier ud fra klassiske nyhedskriterier.
 • planlægge og gennemføre simpel journalistisk research.
 • planlægge og gennemføre interview.
 • arbejde med journalistisk ideudvikling.
 • disponere og udforme et referende journalistisk produkt.
 • reflektere over egen journalistisk arbejdsproces.

Sprog og magasintema (10 ECTS)

På dette modul får du større sproglige bevidsthed og færdigheder i at skrive præcist, forståeligt og vedkommende. Du bliver også klogere på magasingenren og magasinjournalistikkens særlige kendetegn.

Du skal nemlig i samarbejde med dine medstuderende gennemføre en produktion af et magasintema fra redaktionel idefase til færdigt produkt.

Du lærer blandt andet at:

 • formidle i et korrekt, klart, vedkommende og fængende journalistisk sprog.
 • anvende sproglige og fortælletekniske virkemidler bevidst.
 • håndtere de særlige udfordringer i reportage og erfaringsinterview.
 • bruge de arbejdsmetoder, fortælle- og præsentationsformer, der knytter sig til et magasintema.

Online journalistik (10 ECTS)

Du får større kenskab til vilkårene for online-journalistik med brug af visuelle elementer. Du skal også arbejde med ideudvikling, målgruppedefinition og med principperne for formidling af genrer og fortælleformer på online medier.

Du lærer blandt andet at:

 • skrive til nettet, redigere og opdatere indhold.
 • forstå væsentlige begreber, der knytter an til online-produktion.
 • forstå og arbejde med principper for tværmediel og rullende produktion, online-baserede fortællinger og for formidling af såvel enkel som mere kompleks journalistisk online.

Udredende journalistik (10 ECTS)

Du lærer at indsamle, bearbejde og analysere data og andet stof til problemudredende journalistik. Det vil sige journalistik, der udreder en kompliceret samfundsmæssig problemstilling.

Med udgangspunkt i en selvstændig journalistisk ide udarbejder du med større udredende journalistiske opgaver. De skal vise, at du kan arbejde journalistik inden for dit eget fag- eller arbejdsområde og formidle til en bredere målgruppe.

Du lærer også at planlægge og gennemføre interview med trænede kilder, at analysere argumenter og at indsamle dokumentation. Den studerende trænes også i at reflektere over egen arbejdsproces og journalistiske dilemmaer.

Du lærer blandt andet at:

 • ideudvikle et problemudredende journalistisk produkt.
 • interviewe, referere og citere relevante kilder loyalt.
 • disponere og formidle problemudredende journalistik, hvor flere kilder bringes i spil.
 • vurdere og redegøre for kvaliteten af andres og egne påstande og argumenter ved anvendelse af grundlæggende begreber i argumentationsteori.
 • redegøre for, hvordan et emne hidtil er blevet dækket og pege på nye tilgange til det emne.
 • arbejde med sit eget fag- eller arbejdsområde i journalistisk udredende journalistik.

Valgfrie moduler:

- i øjeblikket udbydes følgende:

Strategisk kommunikation  (5 ECTS)
Med en kommunikations- eller handlingsplan som omdrejningspunkt lærer du metoder og discipliner i grundlæggende kommunikationsarbejde.

Du lærer blandt andet at:

 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
 • arbejde med kommunikationsplanlægning på et fagligt grundlag.
 • vurdere og rådgive om problemstillinger i en virksomheds eller organisations kommunikation.

Lyd og billeder på nettet (5 ECTS)

På modulet lærer du at lave en journalistisk produktion med kombination af billeder og lyd fra idéudvikling over optagelse og redigering til digital publicering.

Du lærer blandt andet at:

 • optage, redigere og distribuere digitale lydoptagelser.
 • fotografere digitalt, billedbehandle og publicere fotos på nettet.
 • arbejde med journalistisk formidling med kombination af billeder og lyd fra idéudvikling over optagelse og redigering til digital publicering.

Video til nettet (5 ECTS)

Du lærer at formidle journalistisk med videoproduktion. Forløbet vil blandt andet også give dig indsigt i videogenrer og –formater og i udviklingen af disse på forskellige publiceringsplatforme.

Du lærer arbejder blandt andet at:

 • foretage fortællemæssige valg i forhold til at bruge video i journalistisk formidling.
 • arbejde med interview og videosekvenser som de grundlæggende elementer i video.
 • vurdere video som formidlingsform i sammenhæng med andre udtryksformer i en redaktionel sammenhæng.

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Som afslutning på Diplomuddannelsen i Fagjournalistik skal du lave et afgangsprojekt. Her skal du demonstrere dine evner til at udvikle et stofområde inden for dit eget fag- eller arbejdsområde og vise, at du er i stand til at formidle det journalistisk til en defineret målgruppe.

Afgangsprojektet består af en konceptbeskrivelse, en række journalistiske produkter, en testversion, en modtagertest og en refleksionsrapport. Projektet kan laves individuelt eller i grupper på maksimum to studerende.

Inden du går i gang med afgangsprojekt, skal du igennem et forløb, der kaldes forprojekt. Det er en slags generalprøve på afgangsprojektet.

Fagbeskrivelse - udvidet beskrivelse af fag og pensum (PDF)
 

black
 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Opdatér Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Instagram

 • Sketching for a logo design #pusteblume #logodesigen #lettering #sketch #dmjx #penandpaper
 • Mondays 🖕🏽 #dmjx #savage #ahs #queen
 • Jeg søger også noget. Billede af @marie_ravn. #dmjx #praktik #århus
 • Hej, det’ mig!🎙📻
#PRAKTIK #DMJX
 • Færdiguddannede journalister ✔️🍾#hurra #færdiguddannet #dmjx
 • Nordiske journalister og Orla Borg. Hvordan dækker vi integration i #norden. Vi er i #Gellerup #Aarhus #aarnjc #dmjx
 • I denne uge er det os seks der skal have jer med på arbejde. I øverste række er det @kasparhvid @lilleroj og Tobias Heegaard som alle sidder på nyhedsredaktionen 
Nederst er det Lotte Kragelund @mark.hede og @annahusted som sidder på på hhv webben, lokalredaktionen i Esbjerg og som redigerende. 😊 #jvpraktik #jvdk #dmjx #panikdag
 • apparently, i’m into late night posts lately 😂 
anyway! it’s been quite a while since I’ve posted a photo of this guy @dancewithjensen, so last week we went into the studio together to just play around and have some fun! It’s always such a pleasure working with Jens and I’m so excited for all cool stuff we’re gonna do together in the future ✨🦁