Skip to main content

Forventninger og krav: VK Fotografisk Kommunikation

Her finder du flere informationer om praktikanter fra Fotografisk Kommunikation samt forventninger til praktikstedet.

Kære praktiksted

Som koordinator for professionsbacheloruddannelsen i Fotografisk Kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX), er jeg glad for at sende vores studerende i praktik i branchen. De er talentfulde studerende, som siden de kom gennem nåleøjet ved optagelsesprøven, har udvist engagement og lærelyst. De har talent for at arbejde med visualiseringsprocesser og skabe billeder og video som afspejler en refleksion og en zeitgeist i deres håndværk.

Gennem de første to år giver vi dem værktøjer og metoder til at bruge deres talent bedst muligt. Vi udfordrer dem i idé og visuel konceptudvikling til at arbejde med iscenesatte billeder.

Vores overordnede intentioner er:

For det første skal de studerende forholde sig til virkeligheden. De møder undervisere, der er aktive i design- og reklamebranchen og de forholder sig aktivt til de målgrupper, de kommunikerer med.

For det andet lægger uddannelsen stor vægt på at de studerende, uanset problemstilling, kan udvikle fotografiske kommunikationsløsninger. At de evner at koge en masse kreative ideer og research ned til et koncept, der så i praksis planlægges og produceres.

De oplever med andre ord både at være: inventors, producers and finishers og så er de er trænet i at samarbejde – både med hinanden og på tværs med de andre studerende, der er på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Så tag godt imod vores studerende. Vær ambitiøse i jeres krav til dem og fair i jeres coaching og tilbagemeldinger. Praktikstedet er et vigtigt stop på deres vej mod at uddanne sig til professionelle designere og er en vigtig reference i forhold til den branche, der venter dem efter uddannelsen.

Med venlig hilsen,

Louise Damgaard Faglig koordinator for Fotografisk Kommunikation Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Hvad er Fotografisk Kommunikation?

På Fotografisk Kommunikation elsker vi billeder. Både at skabe dem og formidle dem. Vi arbejder med fotografiet som et håndværk, hvor vi gennem et billedsprog reflekterer og iscenesætter en visuel fortælling. Vi arbejder med mange forskellige genrer af fotografi og filmiske virkemidler som portræt, arkitektur, mode, editorial, video, reklame og kampagne.

De studerende lærer kreativt at idé og konceptudvikle, lave research og målgruppeanalyse og anvende det indsamlede materiale til at udvikle visuelle universer, som kan kommunikere en fortælling og et budskab. Den fotografiske kommunikations studerende udvikler evnen til at arbejde med visuel kommunikation, research, kamera, lyssætning, billedredigering og postproduktion. Den studerende udvikler undervejs i uddannelsen både sin egen personlige stil og bliver bevidst om det udtryk som ligger i tiden: arbejder med løsninger på kommunikationsproblemer påvirket af trends og strømninger.

Tyngdepunktet er ikke lagt på bestemte medieformer – hvad enten det er digitale eller trykte medieprodukter. Målet er at iagttage de krav til udførelsen, som bestemte medieformer medfører – og så designe ud fra disse.

Praktikopholdet er et værdifuldt bidrag til den studerendes dannelse. Det er derfor vigtigt at I gensidigt har afstemt forventninger til opholdet, så praktikopholdet bliver så frugtbart som muligt for begge parter.

Praktikanten har kendskab til:

 • Fotografiske grundprincipper
 • Studio og lysopsætning
 • Levende billeder
 • Visuel identitet
 • Researchbaseret design
 • Idégenerering og konceptudvikling
 • Kreativitet
 • Portrætfotografi
 • Arkitektur fotografi
 • Reklamefotografi og kampagne
 • Reklamefilm
 • Editorial design og konceptudvikling
 • Modefotografi
 • Stil, farve og æstetik
 • Relevant software og billedbehandling
 • Design aktivisme
 • Branding
 • Moderne kultur og medieforståelse
 • Innovationsprocesser

Planlæg praktiktiden

Praktikperioden er en meget vigtig del af de fotografiske kommunikatørers uddannelse. Det er her, den studerende bringer sine kompetencer i spil, henter inspiration og får nye perspektiver på uddannelsen. Praktikken skal bestås. Denne godkendelse og praktikstedet anføres på den studerendes eksamensbevis.

Det stiller krav til praktikstedet om en vis strukturering og planlægning, sådan at praktikanterne videreudvikler de kompetencer, de har med sig fra deres studietid.

I samarbejde og dialog med praktikanten skal praktikstedet udarbejde en læringsplan for praktikanten senest to uger efter praktikkens start. På DMJX’ hjemmeside ligger skabelonen, der skal anvendes til både praktikkontrakten og til læringsplanen.

Planen skal som minimum indeholde:

 • Læringsmål for praktikanten
 • Beskrivelse af arbejdsopgaver i praktikperioden
 • Aftaler om løbende evaluering.

Læringsmål, arbejdsopgaverne og den løbende evaluering skal hjælpe praktikanten til at videreudvikle sine kernekompetencer.

Ud over en læringsplan skal praktikstedet udpege en praktikvejleder, hvis rolle er at vejlede og evaluere praktikanten løbende i praktikperioden.

Nogle af de godkendte praktiksteder vil ikke kunne bringe alle kernekompetencer i spil, men det forventes, at det enkelte praktiksted tilstræber at indarbejde så mange kernekompetencer som muligt i uddannelsesplanen. Listen over kernekompetencer på de næste sider kan også bruges som et værktøj til den løbende evaluering.

Kernekompetencer i det ideelle praktikforløb

Idéudvikling og koncepter

At få ideer, beskrive dem og udvikle dem til endelige løsninger er en væsentlig kompetence for uddannelsen i Fotografisk Kommunikation. Det er derfor vigtigt at praktikanterne indgår aktivt i de udviklingsforløb, der er i praktikperioden, og får erfaringer med idéudvikling og konceptbeskrivelse. Praktikanten bør i dette selv få mulighed for selv at byde ind med egne ideer.

Design af koncepter/produkter

I det omfang det er muligt, skal praktikanterne få mulighed for at omsætte koncepter og ideer til forslag til design af produkter. De skal have mulighed for at byde ind og modtage kritik af overvejelser omkring mulige løsninger på baggrund af et konkret koncept eller en problemstilling.

At sende arbejdet videre mod det færdige produkt

At studere på Fotografisk Kommunikation er i høj grad et arbejde med udformningen af visuelle universer og endelige fotografiske produkter. I den udstrækning det er muligt skal den studerende inddrages i f.eks. research og idéudvikling, produktion og optagelse samt færdiggørelse af det endelige produkt.

Selvstændig tilrettelæggelse af indhold

Praktikanten skal have mulighed for selvstændigt at planlægge og tilrettelægge indholdsforløb af kortere eller længere varighed.

Løsning af specifikke opgaver indenfor aftalt tid

Praktikanten skal lære at arbejde med planlægning og tid, og skal arbejde under forhold der ligner de øvrige ansattes. Det er afgørende, at praktikanten får erfaringer med realistiske deadlines og tidsfrister.