Skip to main content

Forventninger og krav: Medieproduktion og Ledelse

Her finder du flere informationer om praktikanter fra MPL samt, hvad vi forventer at praktikstedet.

Kære praktiksted

Som leder af Uddannelsen i Medieproduktion og Ledelse (MPL) er jeg glad for at sende vores studerende i praktik i branchen.

Fællesnævneren for vores studerende er, at de brænder for koordinering og projektledelse inden for forskellige medieprojekter og medieproduktioner og er opsatte på at tackle de muligheder og udfordringer, branchen byder på. Det er praktikken, der sammen med teoretisk læring, klæder de studerende på til senere at arbejde professionelt.

Den færdiguddannede MPL’er skal kunne koordinere og styre alle de forskellige processer, der indgår i et medieprojekt – fra at identificere et konkret kommunikationsbehov til at afdække målgrupper, analysere interessenter, udvikle strategiske og praktiske løsninger og igangsætte fagspecialister inden for de valgte medieplatforme og inden for en økonomisk ramme.

Målet med Medieproduktion og Ledelses praktikperiode på 5. semester er, at de studerende:

 • Opnår et indgående branche- og praksiskendskab, der baner vejen for, at de kan omsætte teori og metoder i praksis.
 • Lærer at indgå i og lede projekter og arbejde tværfagligt inden for en virksomhed eller organisation og sammen med dens interessenter.
 • Bidrager til at udvikle faget og sikre organisationers og virksomheders samspil med det omgivende samfund.

Tag godt imod vores studerende. Vær tydelige og ambitiøse i jeres krav til dem - og vær fair i jeres vejledning og feedback. Dén praksislæring, som vores studerende får i praktikperioden, er helt grundlæggende for, at de senere bliver kompetente og dygtige aktører i de mediefunktioner, de skal ud at arbejde i.

Vi håber, at I får en rigtig god praktikperiode.

Med venlig hilsen,

Jesper Hede Uddannelseschef for Medieproduktion og Ledelse Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

For spørgsmål og information vedrørende praktikperiode, formalia, rammer mm. kontakt Studiekoordinator Henriette Linneberg hel@dmjx.dk.

For dialog om praktikpladser og udvikling kontakt Praktikkoordinator Suzi Lyng Hansen slh@dmjx.dk.

Planlægning af praktiktiden

Praktikperioden er en central del af Medieproduktion og Ledelse. Det er her, den studerende bringer sine kompetencer i spil, træner færdigheder fra undervisningen, henter inspiration og får nye perspektiver på det lærte. Det stiller krav til praktikstedet om sparring, strukturering og planlægning, så praktikanterne videreudvikler de færdigheder og kompetencer, de har lært på uddannelsen.

I samarbejde og dialog med praktikanten skal praktikstedet udarbejde en læringsplan for praktikanten senest to uger efter praktikkens start. På DMJX’ hjemmeside ligger skabelonen, der skal anvendes til både praktikkontrakten og til læringsplanen.

Den individuelle læringsplan skal som minimum indeholde:

 • Konkrete læringsmål for praktikanten og praktikperioden
 • Beskrivelse af specifikke arbejdsopgaver i praktikperioden
 • Aftaler om fast evaluering af praktikantens arbejde.

Læringsmål, arbejdsopgaver og den løbende evaluering skal hjælpe praktikanten til at videreudvikle sine kernekompetencer.

Ud over at sikre kontrakt og individuel læringsplan skal praktikstedet udpege en fast praktikvejleder, hvis rolle er at vejlede i det daglige arbejde og evaluere praktikantens arbejde med faste intervaller i praktikperioden. Det er praktikstedets ansvar at finde en ny praktikvejleder, hvis den oprindelige ikke længere er i stand til at varetage opgaven.

Der er en forventning om, at praktikstedet i løbet af praktikperioden sørger for, at praktikanten får opgaver, der er fagligt relevante i forhold til Medieproduktion og Ledelse. Øvrige opgaver må kun udgøre en mindre del af praktikken.

Praktikanter fra MPL bidrager aktivt og kan skabe værdi

Ud over praktikantens personlige erfaringer og gymnasiale baggrund, så har praktikanten allerede gennemført to års uddannelse på MPL, hvor praktikanten har opnået kendskab til:

 • Virksomhedsøkonomi, forretningsforståelse og projektarbejde
 • Undersøgelser af kunde-, bruger- og markedsbehov
 • Traditionelle og iterative projektstyringsmetoder
 • Forskellige organisationstyper, ledelsesprincipper og samarbejdsformer i praksis
 • Planlægning, budgettering og optimering af forskellige medieproduktioner
 • Online medieproduktion, grafisk produktion samt TV og videoproduktion
 • Individuelle erfaringer fra et internationalt semester.

I praktikperioden kan praktikanten blandt andet forventes at:

 • Bidrage til at organisere, koordinere samt indgå i de forskellige faser af et projekt
 • Forstå formål og agere sammen med andre i idé- og udviklingsforløb
 • Forberede og samle op fra møder internt samt med kunder og samarbejdspartnere
 • Analysere og bidrage til løsninger på problemer, der dukker op i projektet, i produktion og i samarbejdsprocesser
 • Anvende Microsoft Office 365-pakken (Word, PowerPoint og Excel)
 • Forstå og anvende et CMS system
 • Planlægge og gennemføre præsentationer og pitch
 • Kommunikere i faglig sammenhæng på dansk og engelsk
 • og i øvrigt påtage sig projektlederrollen på afgrænsede og/eller mindre projekter