Optagelsesprøve

På baggrund af oplysningerne i dit ansøgningsskema, eksamensresultater fra din adgangseksamen og besvarelsen af din forprøve vurderer vi, om du skal inviteres til at deltage i optagelsesprøven.

Vi inviterer ca. 120 ansøgere til den skriftlige del af optagelsesprøven og efterfølgende vil nogle ansøgere blive inviteret til en samtale.

 • Den skriftlige prøve  afholdes den 29. april 2020 på skolens adresse, Emdrupvej 72, København V.
 • Prøven  varer ca. 3 timer.
 • Du skal møde enten formiddag eller eftermiddag. Det præcise tidspunkt vil være anført i invitationen.
 • Du skal medbringe computer og forlængerledning.

Sådan foregår den skriftlige prøve
Prøven varierer fra år til år, derfor er det ikke muligt at se tidligere prøver. Prøven  består af et antal opgaver, som afprøver din:

 • Opgaveforståelse, evne til at prioritere og arbejde under en tidsramme
 • Analytiske kompetencer og evne til problemløsning
 • Færdighed i at skrive korrekt dansk, herunder tegnsætning
 • Fornemmelse for at afkode en situation og roller, herunder at tilpasse sprog og adfærd til bestemte situationer
 • Relationskompetencer, lyst og åbenhed til samarbejde med andre

Hvordan forbereder jeg mig bedst?
Du kan som sådan ikke forberede dig specifikt til prøven, da den fokuserer på dine evner inden for samarbejde og kommunikation samt dit talent for problemløsning, analyse, og det at kunne navigere i kompleksitet. Men gode skrivefærdigheder vil være en hjælp.
Det vil også være en fordel, hvis du kan analysere dig frem til, hvad en målgruppe har behov for, og at du har et ærligt og åbent menneskeligt sind med plads til forståelse af dig selv og andre.
Vær forberedt på delopgaver på engelsk.

Prøven foregår digitalt
Inden du deltager i prøven skal du sikre dig, at du kan logge ind i vores digitale prøvesystem, og at det virker på din computer. Du finder vejledningen på http://www.dmjx.dk/uddannelser/studievejledning/digital-optagelsesprove

Regler og praktisk information om prøven

 • Under prøven må du ikke være i elektronisk forbindelse med andre eller have mobiltelefonen tændt (heller ikke på gange eller toilet)
 • Du må ikke høre musik i prøvelokalet
 • Du må ikke forlade prøvelokalet de sidste 15 min. af prøvetiden (det forstyrrer andre deltagere i færdiggørelsen af deres prøve)

Til prøven SKAL du medbringe
En computer, der kan kobles på skolens trådløse netværk og en forlængerledning (ca. 6 m.). Det er dit ansvar at dit udstyr fungerer.

Du får svar på prøven senest den 20. maj. 2020

SAMTALE
Vi inviterer nogle ansøgere til en samtale inden den endelige udvælgelse.

Samtalerne afholdes på Emdrupvej 72, København NV.

I særlige tilfælde kan samtalen foregå via Skype.

Sådan foregår samtalen
Samtalen varer max. 15 minutter. Interviewerne er interesserede i dit faglige og personlige potentiale samt din egnethed til at gå på Medieproduktion og Ledelse.

NB: Optagelsesprøven er i retslig terminologi en adgangsprøve, jf. Bekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Det vil sige, at prøven er et adgangskrav, og at deltagelse i prøven er påkrævet for at få vurderet sin ansøgning.

 
navy-blue

Hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsens opbygning

Se de studerendes arbejde

Hvor lang tid skal jeg være i praktik?

Praktik

Er Medieproduktion og Ledelse noget for mig?

Hvordan kommer jeg ind?

Optagelse

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram