Ansøgning

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Sådan søger du
Du skal søge om at blive optaget på Medieproduktion og Ledelse via den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan kun søge via kvote 2.

Du  skal søge digitalt via  www.optagelse.dk. Din ansøgning bliver automatisk sendt til os.

Få hjælp hos kvote 2 chatten (åbner nyt vindue).

Som bilag til ansøgningen skal du  hente dit eksamensbevis  i  eksamensdatabasen.   Hvis dit bevis ikke findes  i databasen, skal du selv sørge for at uploade det.

Hvis du endnu ikke har afsluttet din adgangsgivende eksamen, skal du i stedet for eksamensbevis uploade en studiebekræftelse med foreløbige karakterer fra din skole.

På ansøgningsskemaet vælger du:

  • Uddannelsesnavn: ”Medieproduktion og Ledelse”

NB: Hvis du søger andre af vores uddannelser, skal de have en separat KOT ansøgning med bilag til hver af disse uddannelser.

Alle ansøgere som opfylder de formelle adgangskrav bliver inviteret til at sende forprøven.

Dispensation
Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, har du mulighed for at søge dispensation. Dette gøres ved at sætte kryds i feltet "Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse" på KOT skemaet. Du skal uploade en motivation for dispensationsansøgningen. Motivationen må max fylde 1. side og skal kort beskrive, hvorfor du er kvalificeret til at søge.

Læs mere om dispensation.

Begrænsning af dobbeltuddannelser
Som følge af en ny politisk aftale vil du fra og med sommeroptagelsen 2017 ikke længere have mulighed for at tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført.

Det betyder, at hvis du allerede har bestået en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse, kan du som udgangspunkt ikke optages på en ny professionsbacheloruddannelse. Ansøgere, der i 2016 fik tilbudt en standby-plads og sidenhen har fået et tilsagn, vil som en overgangsordning kunne bruge tilsagnet i forbindelse med optagelsesrunden i 2017, selv om de har en uddannelse på tilsvarende eller højere niveau i forvejen.

Det er muligt at søge om dispensation fra reglen, hvis din gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte videregående uddannelse. Du kan læse mere her:

https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse/optagelse-paa-videregaaende-uddannelser#Begr--nsning-af-dobbeltuddannelse

navy-blue

Hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsens opbygning

Se de studerendes arbejde

Hvor lang tid skal jeg være i praktik?

Praktik

Er Medieproduktion og Ledelse noget for mig?

Hvordan kommer jeg ind?

Optagelse

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram