Kreativ Kommunikation

Skab originale ideer

 

Optagelsesprøve

For at blive optaget på Kreativ Kommunikation skal du bestå en optagelsesprøve. Kun ansøgere der er blevet udvalgt på baggrund af en forprøve, bliver inviteret til at gå til optagelsesprøven.Består du forprøven, inviterer vi dig til at deltage i optagelsesprøven, der foregår på skolen.

COVID-19: Som følge af Covid-19 vil årets optagelsesprøve ikke blive afholdt på skolen. Prøven vil fortsat blive holdt over to hele dage og nedenstående datoer ligger fast. Opgaverne vil blive stillet digitalt og løsningerne skal ligeledes afleveres digitalt. Alle ansøgere vil løbende blive direkte orienteret om eventuelle ændringer.

  • Optagelsesprøven afholdes: mandag og tirsdag den 3. og 4. maj 2021
  • Svar på optagelsesprøven får du i din e-Boks: 28. juli 2021

 

Sådan foregår optagelsesprøven

Optagelsesprøven varer 2 dage hvor du, ved at løse flere forskellige opgaver, skal vise dine færdigheder inden for idégenerering, konceptuel tænkning, kreativ problemløsning, kommunikation, formgivning og tekstforfatning.

Du skal også til en samtale online, der har til formål at afstemme dine forventninger til uddannelsen, og vores forventninger til dig.

Her kan du se opgaveformuleringerne fra optagelsesprøven 2020 (PDF)

Til vores Åbent Hus arrangement i februar har du mulighed for at tale med nogle af de studerende, der har løst opgaverne.

 

Hvordan forbereder jeg mig bedst til optagelsesprøven?

Der findes ingen opskrift på, hvordan du bedst forbereder dig på at komme ind på Kreativ Kommunikation, men et godt udgangspunkt er:

  • Tag kurser fx i kreativitet, idégenerering, tegning og formgivning.
  • Bliv fortrolig med software-pakken ”Adobe Creative Suite” (InDesign, Photoshop og Illustrator).
  • Få studierelevant erhvervserfaring, fx som piccoline, assistent eller junior kreativ på reklamebureau, webbureau, tegnestue, osv.

NB: Optagelsesprøven er i retslig terminologi en adgangsprøve, jf. Bekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Det vil sige, at prøven er et adgangskrav, og at deltagelse i prøven er påkrævet for at få vurderet sin ansøgning.

Cathrina Ferreira

Spørgsmål?

Cathrina Ferreira
61 20 91 82 / caf@dmjx.dk

Mere om optagelse på Kreativ Kommunikation