Kvote 2 ansøgning til Kommunikationsuddannelsen

Sådan søger du om optagelse via kvote 2. Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Sådan søger du
Opfylder du adgangskravene skal du søge om optagelse på Kommunikationsuddannelsen via den koordinerede tilmelding (KOT). 

Kommunikationsuddannelsens optagelsesområdenummer er 50750 for uddannelsen i Aarhus og 50745 for uddannelsen i København.

Søg elektronisk via www.optagelse.dk

 • Ansøgningsfristen er d. 15. marts kl. 12.00.
 • Du får en bekræftelse på at vi har modtaget din ansøgning pr. mail senest 15. april.
 • Svar om optagelse: 28. juli (på mail).

Hvis du søger gennem kvote 2, bliver din ansøgning automatisk prøvet i kvote 1. Du skal derfor ikke sende en ny ansøgning til kvote 1, hvis du allerede har søgt optagelse gennem kvote 2.

Alle ansøgere i kvote 2 skal, som ansøgere i kvote 1, opfylde adgangskravene.

Din elektroniske ansøgning skal indeholde:

 • Eksamensbevis for adgangsgivende eksamen.
 • Dokumentation for eventuelle beståede suppleringskurser
 • Levnedsbeskrivelse/motiveret ansøgning
 • Dokumentation for alle aktiviteter

Dokumentation
Bilag til kvote 2 ansøgninger skal uploades på optagelse.dk.

 • Alle aktiviteter, som du ønsker at blive bedømt på i kvote 2, skal være dokumenteret og uploadet på optagelse.dk inden den 15. marts kl. 12.
   
 • Aktiviteter, der foregår efter den 15. marts skal beskrives i ansøgningen, men dokumentationen kan uploades senere. Du skal i så fald huske at vedhæfte et dokument, hvor du skriver, hvornår vi kan forvente at modtage dokumentationen. Dokumentationen skal være os i hænde senest den 5. juli kl. 12. OBS: Den del af aktiviteten, der er foregået før 15. marts skal være fuldt dokumenteret med ansøgningen 15. marts. Hvis du fx har et job, hvor du fortsat er ansat på ansøgningstidpunktet, skal du sende dokumentation for din ansættelsesperiode frem til 15. marts sammen med din kvote 2 ansøgning den 15. marts. Du kan så efterfølgende indsende dokumentation for de resterende måneder (fra marts til juli). Denne dokumentaion skal være os i hænde senest 5. juli kl. 12.

Eksamensbevis
Dit eksamensbevis kan du finde i eksamensdatabasen og uploade til din KOT-ansøgning. 

Har du afsluttet din adgangsgivende eksamen før 2004, findes eksamensbeviset ikke i eksamensdatabasen, og du skal selv uploade det som bilag på optagelse.dk inden ansøgningsfristens udløb.

Andre aktiviteter:

 • Erhvervsarbejde: Fx arbejdsgivererklæring eller ansættelseskontrakt/udtalelse i kombination med lønsedler. En ansættelseskontrakt alene er ikke tilstrækkeligt. Perioden for ansættelse samt det ugentlige timetal  skal  fremgå af dokumentationen. Du kan finde en skabelon til arbejdsgivererklæring på optagelse.dk: http://www.optagelse.dk/askemaer/KOT/arbdk.pdf
   
 • Frivilligt arbejde: Underskrevet erklæring fra organisationen eller andet: Perioden for aktiviteterne samt det ugentlige eller samlede timetal  skal  fremgå.
   
 • Højskole: Bevis for tilmelding er ikke tilstrækkeligt.  Vi skal have bevis for, at højskoleopholdet er gennemført. Hvis du er på højskole ved ansøgningstidspunktet og opholdet endnu ikke er afsluttet, skal det fremgå af din ansøgning 15. marts - og du skal uploade højskolebeviset på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.
   
 • Udlandsophold: Fx kopi af stempler i dit pas, flybilletter/boardingpass, visum, sprogskolebevis eller andre aktiviteter, der er indgået i rejsen. Vi skal have bevis for, at du rent faktisk har været på rejsen. Det betyder, at en kopi af din oprindelige rejseplan fra rejsebureauet kan indgå som en del af dokumentationen, men er ikke tilstrækkeligt i sig selv.
   
 • Andre uddannelser: Kopi af eksamensbeviser eller karakterudskrifter.

Motiveret ansøgning (levnedsbeskrivelse)
Den motiverede ansøgning skal ikke bare være en liste over aktiviteter, men mere ligne en jobansøgning.

I ansøgningen kan du beskrive, hvorfor du ønsker at søge optagelse på Kommunikationsuddannelsen. Og du kan forklare, hvordan dine aktiviteter og erfaringer er relevante og kvalificerende for netop denne uddannelse.

Det er også her, du har muligheden for at vise, at du har talent for kommunikation.

Levnedsbeskrivelsen må fylde 1-2 A4-sider.

Bedømmelse af kvote 2-ansøgninger
I vurderingen af ansøgningen lægges vægt på den motiverede ansøgning og nedenstående aktiviteter:

 • Niveau og karakterer i fagene dansk og engelsk
 • Andre uddannelsesforløb
 • Erhvervserfaring
 • Samfundsmæssigt engagement, herunder frivilligt arbejde og/eller ulønnet organisatorisk arbejde
 • Udlandsophold
 • Højskoleophold

Der er tale om en helhedsvurdering, og aktiviteter, som ikke er nævnt på listen, kan også have betydning.

Du skal i din KOT-ansøgning angive alle de aktiviteter, du ønsker inddraget i vurderingen af din ansøgning.

Du skal dokumentere alle dine aktiviteter.

Standby
I KOT-ansøgningen skal du gøre opmærksom på, om du ønsker en standby-plads, hvis ikke du kan tilbydes en studieplads i første omgang. Du skal være opmærksom på, at hvis du får tilbudt en standby-plads, betyder det, at eventuelt lavere prioriterede uddannelser bortfalder.

Læs mere om reglerne for standby-pladser på www.ug.dk.

 

black
 

Hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsens opbygning

Hvor lang tid skal jeg være i praktik?

Praktik

Er kommunikation noget for mig?

Hvordan kommer jeg ind?

Optagelse

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram