Kvote 1 ansøgning til Kommunikationsuddannelsen

Sådan søger du om optagelse via kvote 1. Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00.

Sådan søger du
Hvis du opfylder adgangskravene, skal du søge om optagelse på Kommunikationsuddannelsen via den koordinerede tilmelding (KOT). 

Kommunikationsuddannelsens optagelsesområdenummer er 50750 for uddannelsen i Aarhus og 50745 for uddannelsen i København.

Søg elektronisk via www.optagelse.dk

  • Ansøgningsfristen er den. 5. juli kl. 12.00
  • Svar om optagelse: 28. juli (på mail).

Din elektroniske ansøgning skal indeholde:

  • Eksamensbevis for adgangsgivende eksamen
  • Dokumentation for eventuelle beståede suppleringskurser

Dokumentation
Bilag til kvote 1 ansøgninger skal uploades på optagelse.dk.

Eksamensbevis
Dit eksamensbevis kan du finde i eksamensdatabasen og vælge at uploade til din KOT-ansøgning. 

Har du afsluttet din adgangsgivende eksamen før 2004, findes eksamensbeviset ikke i eksamensdatabasen, og du skal selv uploade det som bilag på optagelse.dk inden ansøgningsfristens udløb.

Supplerende kurser
Det er dit eget ansvar derudover at uploade suppleringsbeviser, terminskarakterer og årskarakterer, som ikke fremgår af eksamensbeviset.

Hvor højt karaktergennemsnit skal jeg have for at komme ind?
Optagelsen i kvote 1 sker alene på baggrund af eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen hos ansøgerne.

Derfor kender vi ikke adgangskvotienten før efter optagelsen er endeligt afsluttet den 28. juli.

Til optagelsen  i 2018 var adgangskvotienten på 11,2 i Aarhus og 11,2 i København.

Standby
I KOT-ansøgningen skal du gøre opmærksom på, om du ønsker en standby-plads, hvis ikke du kan tilbydes en studieplads i første omgang. Du skal være opmærksom på, at hvis du får tilbudt en standby-plads, betyder det, at eventuelt lavere prioriterede uddannelser bortfalder.

Læs mere om reglerne for standby-pladser på www.ug.dk.

black
 

Hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsens opbygning

Hvor lang tid skal jeg være i praktik?

Praktik

Er kommunikation noget for mig?

Hvordan kommer jeg ind?

Optagelse

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram