Har du et udenlandsk eksamensbevis?

Der gælder særlige regler, hvis du søger om optagelse på Kommunikationsuddannelsen med et eksamensbevis, der ikke er dansk.

Ansøgningsfrist
Hvis du søger om optagelse på baggrund af en international/udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen altid 15. marts kl. 12 – uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. Dette gælder også for ansøgere med en IB-eksamen fra Danmark.

Kvote 1 eller kvote 2?
Optagelsesprocessen afhænger af, om din udenlandske eksamen kan sidestilles med en dansk eksamen eller ej.

Hvis det er muligt at foretage en direkte omregning af eksamensgennemsnittet i din udenlandske eksamen, vil din ansøgning blive behandlet i både kvote 1 og kvote 2.

Hvis det ikke er muligt at foretage en direkte omregning af dit eksamensgennemsnit, vil din ansøgning blive behandlet i kvote 2.

Se om din udenlandske eksamen kan omregnes direkte
(Link til Styrelsen for videregående uddannelse) 

Fagniveauer og adgangskrav
Det er et adgangskrav for ansøgere til kommunikationsuddannelsen, at du har bestået matematik eller virksomhedsøkonomi og samfundsfag eller samtidshistorie på det, der svarer til dansk b-niveau.

Det er Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, der foretager omregningen af fagniveauer til det danske system. Det gør vi ud fra de retningslinjer, der er  defineret af Styrelsen for videregående uddannelse.

Vejledende vurdering af fagniveauerne i de udenlandske eksamener 
(Link til Eksamenshåndbogen).

Hvis du ikke har en eksamen med de krævede fagniveauer, har du mulighed for at tilmelde dig et suppleringsfag og søge om betinget optagelse 

Dansk sprogkrav
Det er en forudsætning for at blive optaget, at du behersker mundtlig og skriftlig dansk. Ved de fleste eksamener i uddannelsen skal du vise, at du kan kombinere teori og praksis - og her vægter din formidling højt, herunder dine færdigheder i dansk. Det betyder, at du skal beherske komplekse kommunikative færdigheder på dansk.

Derfor er det et krav, at ansøgere, der søger på baggrund af en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal have bestået Studieprøven i dansk (karakter minimum 4x10) eller dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. Dette gælder også for ansøgere fra Skandinavien.
 

black
 

Hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsens opbygning

Hvor lang tid skal jeg være i praktik?

Praktik

Er kommunikation noget for mig?

Hvordan kommer jeg ind?

Optagelse

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram