Ansøgning om dispensation til Kommunikationsuddannelsen

Dispensationsansøgninger skal være os i hænde senest den 15. marts – uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Send din dispensationsansøgning på mail til: sekretariat@dmjx.dk

Eller med post til:

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole,
Olof Palmes Allé 11,
8200 Aarhus N.

(Dette gælder også, hvis du søger Kommunikationsuddannelsen i København).

Mærk kuverten: "KOM-Optagelse".

For at få en dispensation skal der være tale om usædvanlige forhold. Du kan ikke få dispensation, hvis din begrundelse er almindelig forglemmelse, manglende kendskab til reglerne eller lignende.

Ansøgning om dispensation skal altid være skriftlig. Det er vigtigt, at du klart og tydeligt skriver, hvad du søger dispensation fra og med hvilken begrundelse.

Husk at vedlægge dokumentation.

Dispensation fra de specifikke adgangskrav

  • Samfundsfag B  eller  samtidshistorie B

    OG
  • Matematik B  eller  virksomhedsøkonomi B.

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, er det muligt at søge dispensation. Du vil normalt kun kunne få dispensation fra de specifikke adgangskrav, hvis der foreligger en eksamensbedømmelse eller prøve, som kan anses for at være på eller over det krævede niveau. Fx fra en videregående uddannelse.

Husk at vedlægge dokumentation.

Dispensation ved manglende adgangsgivende eksamen
Hvis du ikke har en gymnasial eksamen, kan du søge dispensation.

Her vil vi se på, hvorvidt de kvalifikationer, du på anden vis har opnået, svarer til de kvalifikationer, man opnår på en gymnasial uddannelse. Der er tale om en konkret og individuel vurdering. Hvis du får en dispensation, vil din ansøgning blive behandlet i kvote 2.

Begrænsning af dobbeltuddannelser
Som følge af en ny politisk aftale vil du fra og med sommeroptagelsen 2017 ikke længere have mulighed for at tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført.

Det betyder, at hvis du allerede har bestået en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse, kan du som udgangspunkt ikke optages på en ny professionsbacheloruddannelse. Ansøgere, der i 2016 fik tilbudt en standby-plads og sidenhen har fået et tilsagn, vil som en overgangsordning kunne bruge tilsagnet i forbindelse med optagelsesrunden i 2017, selv om de har en uddannelse på tilsvarende eller højere niveau i forvejen.

Det er muligt at søge om dispensation fra reglen, hvis din gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte videregående uddannelse. Du kan læse mere her:

https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse/optagelse-paa-videregaaende-uddannelser#Begr--nsning-af-dobbeltuddannelse

 

black
 

Hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsens opbygning

Hvor lang tid skal jeg være i praktik?

Praktik

Er kommunikation noget for mig?

Hvordan kommer jeg ind?

Optagelse

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram