Adgangskrav til Kommunikationsuddannelsen

Kommunikationsuddannelsen kræver nogle specifikke gymnasiale fag. Hvis du mangler ét eller flere fag for at opfylde adgangskravene, kan du tage suppleringsfag.

Adgangskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse med følgende fag og niveauer:

Samfundsfag B eller samtidshistorie B

OG

Matematik B eller virksomhedsøkonomi B

OG

Engelsk B (bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 3,0)

 

Du skal beherske mundtlig og skriftlig dansk, og tale, læse og forstå engelsk.

Mangler du ét eller flere fag?

Selvom du ikke opfylder adgangskravene til Kommunikationsuddannelsen ved ansøgningsfristen d. 15. marts, kan du tage de fag du mangler (suppleringsfag), og søge om optagelse alligevel (betinget optagelse).

Læs mere om suppleringsfag (Uddannelsesguiden)

På din ansøgning skal du angive:

  • hvilke gymnasiefag og til hvilket niveau, du supplerer. Du behøver ikke at sende dokumentation for, at du er tilmeldt et suppleringsfag.

  • om suppleringskurset afsluttes før eller efter 5. juli 2019.

Hvis du afslutter et suppleringsfag før 5. juli 2019:

Upload dokumentation for, at faget er bestået senest den 5. juli kl. 12.00. Ellers vil din ansøgning blive annulleret.

Hvis din eksamen bliver udskudt til efter den 5. juli, skal du give os besked inden den 5. juli.

Hvis du afslutter et suppleringsfag efter den 5. juli 2019:

Din ansøgning vil blive behandlet, som om du allerede opfylder adgangskravene. Du skal - senest ved studiestart - kunne dokumentere, at du opfylder adgangskravene.

Muligheden for at få betinget optag gælder både for ansøgere i kvote 1 og kvote 2.

I kvote 2 kan du få point for karakterer og niveau i fagene dansk og engelsk.

Suppleringsfag, der er afsluttet inden den 15. marts tæller også med i vurderingen. Men du kan ikke få point for suppleringsfag, der afsluttes efter den 15. marts i forbindelse med vurderingen i kvote 2.

Det er ikke muligt at forbedre sit samlede eksamensgennemsnit via supplering.

Hvis du ikke kan dokumentere, at du opfylder adgangskravene inden studiestart, bortfalder din studieplads.

Har du et udenlandsk eksamensbevis?

Dispensation fra adgangskravene

Du kan søge om dispensation fra adgangskravene, hvis der er tale om usædvanlige forhold. Du kan ikke få dispensation, hvis din begrundelse er almindelig forglemmelse, manglende kendskab til reglerne eller lignende.

Du vil normalt kun kunne få dispensation fra de specifikke adgangskrav, hvis der foreligger en eksamensbedømmelse eller prøve, som kan anses for at være på eller over det krævede niveau, fx fra en videregående uddannelse.

Har du ikke en gymnasial uddannelse?

Hvis du ikke har en gymnasial eksamen vil vi se på, hvorvidt de kvalifikationer, du på anden vis har opnået, svarer til de kvalifikationer, man opnår på en gymnasial uddannelse. Der er tale om en konkret og individuel vurdering. Hvis du får en dispensation, vil din ansøgning blive behandlet i kvote 2.

Har du allerede en videregående uddannelse?

Du kan som udgangspunkt ikke tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har, hvis det er mindre end 6 år siden du gennemførte uddannelsen.

Det betyder, at hvis du allerede har bestået en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse, kan du som udgangspunkt ikke optages på en ny professionsbacheloruddannelse.

I visse tilfælde kan der dispenseres fra reglen.

Læs mere om begrænsning af dobbeltuddannelser (Uddannelsesguiden)

Sådan søger du dispensation

Ansøgning om dispensation skal altid være skriftlig. Det er vigtigt, at du klart og tydeligt skriver, hvad du søger dispensation fra og med hvilken begrundelse. Og at du vedlægger dokumentation.

Send din dispensationsansøgning på mail til: sekretariat@dmjx.dk

Dispensationsansøgninger skal være os i hænde senest den 15. marts – uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

 
black

Hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsens opbygning

Hvor lang tid skal jeg være i praktik?

Praktik

Er kommunikation noget for mig?

Hvordan kommer jeg ind?

Optagelse

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram