Uddannelsens opbygning

Journalistuddannelsen er en 3,5-årig professionsbachelor, som er bygget op af en række forløb, projektarbejde og praktik.

Fag på Journalistuddannelsen

 

1. semester

Journalistisk metode 1 - grundlæggende journalistik
I dette forløb vil du opnå en grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige at arbejde professionelt som journalist. Du vil bl.a. blive trænet i flermediel formidling.

Journalistisk metode 1 - grundlæggende journalistik II
Forløbet bygger videre på Journalistisk metode med fokus på bl.a. interview og reportage.

Medieret og presseetik
Dette forløb vil udruste dig med en forståelse for mediernes udvidede ytringsfrihed og samfundsmæssige funktion. Du vil lære om det ansvar, og de rettigheder og pligter, du som journalist har.

Journalistikken i samfundet
Du vil opnå indsigt i journalistikkens placering i et demokratisk samfund. Du vil komme til at danne en forståelse for, hvordan den journalistiske praksis er indlejret i demokratiets institutionelle grundpiller.

2. semester

Journalistisk metode 2 - indsamling og analyse
Du vil i dette forløb opnå kvalifikationer til at forstå og anvende metoder og principper til problemudredende journalistik. Disse knytter sig til indsamling, bearbejdning og fortolkning af materiale, herunder internationale kilder.

Journalistisk metode 2 - nyheder
Dette forløb vil ruste dig med kendskab til de grundlæggende vilkår, der knytter sig til nyhedsproduktion. Herunder den redaktionelle proces, hvor du bl.a. vil lære at producere nyhedshistorier.

Politik og medier
Du får i forløbet indblik i de politiske systemer i forhold til EU, lokal og national politik. Herunder viden om de centrale aktører samt politiske organers og forvaltningers kompetencer og ansvar.

3. semester

Journalistisk metode 3 - mediespecialisering (1)
Du bygger i dette forløb videre på dine kompetencer opnået på 1. og 2. semester inden for bl.a. idéudvikling og analyse. Du vil blive trænet i hele den journalistiske arbejdsproces, hvor du individuelt vil arbejde med enten radio, tv eller trykte medier. Sideløbende starter du en sagfaglig specialisering på udvalgte stofområder.

Journalistisk metode 3 - mediespecialisering (2)
Du vil her bygge oven på dine kompetencer fra mediespecialisering (1). Du vil arbejde med et andet medie og fortsætte den sagfaglige specialisering på et relevant stofområde.

Sprog
Forløbet her øger din viden om journalistisk sprog, giver dig træning i sprog til radio/podcast, tv og video samt en indføring i analyse af diskurser og framing.

Internationalt semester (undervisning på engelsk sammen med internationale udvekslingsstuderende)
Du kan afløse forløbene på 3. semester med et internationalt semester. Her vil du bl.a. blive undervist i international newsgathering, EU-forhold og foreign reporting. Undervisnings- og produktionssproget er engelsk.

4. semester

Tværfagligt fag: Innovation
Du vil i dette forløb arbejde sammen med andre studerende på tværs af professionsbacheloruddannelserne på DMJX. Du vil bl.a. lære, hvordan du kan udvikle innovative løsninger i et kreativt team.

Journalistisk metode 4 / Journalistisk metode 4 - projekt
På dette forløb får du mulighed for at vælge mellem en række specialiseringer, f.eks: datajournalistik, undersøgende journalistik, dialogbaseret journalistik og strategisk kommunikation, og du deltager på en workshop, hvor du skal arbejde med fremtidens journalistik og platforme.

Forløbet afsluttes med et stort journalistisk projekt.

Praktikforberedelse
Du vil blive forberedt på praktikforløbet med fokus på at kvalificere din læring i praktikken. Du vil deltage i workshops og vejledning, hvor du vil få viden om og værktøjer til at lave en professionel og personlig præsentation. Forløbet afsluttes med en workshop, hvor du i teori og praksis vil blive forberedt på den praktiske hverdag i praktikken.

Internationalt video-semester
Du kan afløse forløbene på 4. semester (praktikforberedelse undtaget) samlet ved deltagelse i et Internationalt tv-semester. Du vil blive undervist i korte- og lange formater indenfor journalistisk feature videoproduktion. Undervisnings- og produktionssproget er engelsk.

5. og 6. semester

Praktik
Praktikken er lønnet og foregår i medievirksomheder og kommunikationsafdelinger i private og offentlige virksomheder og organisationer. Målet med praktikken er, at du får suppleret din teoretiske viden med praktisk læring og opgaveløsning. Du har mulighed for at tage 6 måneders praktik i udlandet (med SU).

7. semester

Journalistisk entrepreneurship og praktikopgave
Du samler op på din praktiktid og arbejder med innovation og entrepreneurship. I en projektgruppe deltager du i et større udviklingsorienteret projekt. Du vil bl.a. blive undervist i projektstyring og konceptudvikling, hvor du vil blive kvalificeret til at udvikle medierne og/eller journalistikken.

Videnskabsteori for kommunikations- og journaliststuderende og praktikopgave
Du samler op på din praktiktid og tager et forløb om videnskabsteori, der vil indføre dig i udvalgte forskningsparadigmer, og hvor du bl.a. vil blive øvet i at forholde dig analytisk og refleksivt til videnskabelige bidrag.

Ansøgning om meritoverførsel
Overførsel af merit fra andre uddannelser til uddannelser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Tryk her for at læse mere om meritoverførsel.

Se fagbeskrivelserne for alle fagene på Journalistuddannelsen.

dark-pink

Hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsens opbygning

Se de studerendes arbejde

Hvor lang tid skal jeg være i praktik?

Praktik

Er Journalistik noget for mig?

Hvordan kommer jeg ind?

Optagelse

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram