Journalistiuddannelsen

Journalistik

Kan du stille skarpt?

Prøvens fire trin og centrale datoer

Optagelsesprøven til Journalistuddannelsen består af i alt fire trin, og du skal udføre alle opgaver undervejs for at kunne gå videre til næste trin.

 

Trin 1

Du skal udfylde et spørgeskema, som bl.a. fortæller os, hvem du er.

18. marts: Du modtager i løbet af eftermiddagen et link til spørgeskemaet.

22. marts kl. 12.00: Deadline for udfyldelse af spørgeskemaet.

Dine svar bruges under trin 4, samtale.

 

 

Trin 2

Du laver en kort video på baggrund af tekster, du dels får af os, dels selv skal anskaffe.

22. marts kl. 16: Du får adgang til de tekster, du skal have fra os.

25. marts: Løsning af videoopgave kl. 14-15, dvs. mens du sidder ved din computer. Videoen uploades i WISEflow.

Videoen bruges under trin 4, samtale.

Når du har løst trin 1 og 2, dvs. afleveret video og spørgeskema inden deadline, bliver du inviteret til trin 3, som er den skriftlige prøve.

 

 

Trin 3

Som forberedelse til den skriftlige prøve skal du læse en bog, du selv skal anskaffe.

Selve prøven varer ca. 5 timer. Den består af et antal opgaver med pauser imellem og foregår online.

16. april kl. 10 - ca. 15: Skriftlig prøve.

Kun ansøgere, der har bestået alle opgaver i den skriftlige prøve, kan blive inviteret til trin 4, som er en samtale. De ca. 350-400 bedste fra trin 3 inviteres til samtalen.

 

 

Trin 4

Samtalen tager afsæt i den video og det spørgeskema, du har afleveret under trin 1 og 2.

17.-21. maj: Samtale på ca. 10 minutter

Efter samtalen er der en samlet vurdering af indtrykket fra samtalen og din skriftlige prøve. Du får svar på, om du er optaget, tilbudt en standby-plads eller ikke optaget via Den Koordinerede Tilmelding. Det sker den 28. juli, og svaret sendes til din e-Boks.

 

Hanne Andersen

Spørgsmål?

Hanne Bjerg Andersen
21 70 98 39 / ha@dmjx.dk

Fakta om Wiseflow

Du skal besvare og aflevere opgaverne i vores digitale prøvesystem (WISEflow).

Systemet stiller visse krav til din computer, og du skal downloade et lille program for at kunne logge ind og arbejde i systemet.

Du får besked om de krav, du skal leve op til for at kunne deltage, bl.a. at have en computer med webcam (du bliver overvåget af os under prøven) og at sidde alene.

Vi anbefaler, at du bruger samme computer til alle opgaver i processen. Så ved du nemlig, at din computer lever op til kravene, når du skal løse og aflevere opgaverne. Hvis din computer ikke kan håndtere WISEflow, når du skal arbejde i systemet, er du desværre nødt til at forlade prøven.

Sådan gør du din computer klar til at aflevere opgaven
Mere om optagelsen på Journalistik