Optagelsesprøve på Journalistuddannelsen

Alle, der søger ind på Journalistuddannelsen, skal til en optagelsesprøve og i løbet af en hel dag løse en række forskellige opgaver.

Lørdag d. 25. april 2020 er der optagelsesprøve til Journalistuddannelsen.
 

 • Invitation til optagelsesprøven modtager du pr. mail i slutningen uge 14.

 • Svar på optagelsesprøven modtager du via e-boks i slutningen af uge 19.

Der afholdes kun optagelsesprøve én gang om året

Hvis du ikke kan møde op på den givne dato, så er det desværre IKKE muligt for dig at tage optagelsesprøven - hverken fra udlandet eller online.

Før du kan gå til optagelsesprøve, skal du:
 

Sådan foregår optagelsesprøven

Optagelsesprøven varer det meste af en dag, hvor du løser en række forskellige opgaver.

Opgaverne afprøver din:

 • evne til at forstå et budskab / et synspunkt / en tekst og gengive loyalt

 • evne til at analysere og prioritere

 • evne til at tænke kreativt og kritisk  

 • evne til at formidle i et klart sprog

 • danskkundskaber, herunder tegnsætning (prøv kommatesten fra 2018)

 • fornemmelse for sprog, herunder ordforrådet

 • viden om danske og internationale samfundsforhold (prøv videnstesten fra 2018)

Prøven foregår på dansk - og skal besvares på dansk

I optagelsesprøven indgår både en test i sprogkorrekthed og ordforråd. Hvis ikke du kan dansk på et højt niveau, vil du ikke bestå den del af optagelsesprøven, og vil således heller ikke kunne blive optaget på uddannelsen.

Det SKAL du have med til optagelsesprøven:
 

 • Pas eller anden gyldig billedlegitimation udstedt af en dansk myndighed.

 • Pen og papir, så du kan tage noter.

 • Computer, der kan kobles på skolens trådløse netværk og kommunikere med WISEflow. Det er dit ansvar, at dit udstyr fungerer. Personalet kan kun hjælpe med helt elementære tekniske problemer.

 • En forlængerledning på seks meter med fordelerstikdåse til tre stik, så både din computer og evt. skærm kan tilsluttes (du får adgang til ét strømudtag på 230 volt m/jord).

 • Du skal IKKE medbringe printer.

Det må du IKKE til optagelsesprøven:
 

 • Under prøven må du ikke være i elektronisk forbindelse med omverdenen, eller have mobiltelefonen tændt - heller ikke på gangene eller toilettet. Du må kun stå i elektronisk kontakt med omverdenen i pauserne.

 • Du må ikke høre musik i prøvelokalet.

 • Du må ikke forlade lokalet under de skriftlige prøver, heller ikke hvis du bliver færdig før tiden, da det forstyrrer de andre prøvedeltagere.

Hjælpemidler, du må have med til optagelsesprøven:

Ordbøger må du bruge under dele af prøven. Men da din computer er låst, kan du ikke bruge elektroniske ordbøger, så de skal i givet fald medbringes i fysisk form.

Gør din computer klar til optagelsesprøven

Optagelsesprøven foregår digitalt. Inden du deltager i optagelsesprøven, skal du sikre dig, at du kan logge ind i vores digitale prøvesystem, og at det virker på din computer. Sådan gør du din computer klar til optagelsesprøven.

Optagelsesprøven foregår i Aarhus:
 

 • Århus Statsgymnasium, Fenrisvej 33, 8210 Aarhus V.

 

Bedømmelse af optagelsesprøven

Hver opgave rettes af to rettere, som giver point efter en skala, der går fra 0-100. Opgaver med under 50 point består ikke.

Alle opgaver ved den skriftlige prøve skal bestås. Hvis sprogtesten eller videnstesten er dumpet, får du ikke rettet de øvrige opgaver.

Prøven er anonym. Det vil sige, at retterne kun kender dit nummer, ikke dit navn. Retterne er personer fra mediebranchen og undervisere fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Når dine opgaver er bedømt, bliver du enten:

 • Optaget

 • Inviteret til samtale

 • Ikke optaget

dark-pink

Hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsens opbygning

Se de studerendes arbejde

Hvor lang tid skal jeg være i praktik?

Praktik

Er Journalistik noget for mig?

Hvordan kommer jeg ind?

Optagelse

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram