Optagelsesprøve på Journalistuddannelsen

Alle, der søger ind på Journalistuddannelsen, skal til en optagelsesprøve og i løbet af en hel dag løse en række forskellige opgaver.

Optagelsesprøve 2018

 • Opgave før optagelsesprøven: Alle, der søger om optagelse på Journalistuddannelsen, skal besvare og aflevere en opgave for at blive inviteret til prøven. Vi sender dig et link til vores system, hvor opgaven skal besvares. Link til opgaven sendes pr mail den 16. marts 2018 - frist for at aflevere opgaven er den 23. marts 2018 kl. 12.00. Opgaven skal besvares og afleveres digitalt.
   
 • Forberedelse til optagelsesprøven: Før du kommer til den skriftlige prøve skal du læse 3 bestemte bøger og forstå de overordnede budskaber af dem.
   
 • Optagelsesprøven afholdes: Lørdag den 21. april 2018 - invitationen sendes ud pr mail senest i uge 15 - til de, der har afleveret opgaven før optagelsesprøven rettidigt.
   
 • Svar på optagelsesprøven: sendes ud pr mail i slutningen af uge 20.

Eksempel på optagelsesprøve
Optagelsesprøven ændrer sig år for år, men her kan du prøve kræfter med den nyeste Videns- og kommatest og eksempler fra optagelsesprøven 2015:

Videnstest 2018 – interaktiv (åbner i nyt vindue)
Videnstest 2015 – spørgsmål (PDF)
Videnstest 2015 – svar markeret med x (PDF)

Kommatest 2018 - interaktiv (åbner i nyt vindue)
Sprogtest, samlet 2015 (PDF)
Sprogtest, samlet 2015 - svarark og facit

Logisk tænkning 2015 (PDF)
Logisk tænkning 2015 - facit (PDF)

Læs og tænk videre 2015 (PDF)

Sprog og kreativitet 2015 (PDF)

Sådan foregår optagelsesprøven
Optagelsesprøven varer det meste af en dag og består af et antal opgaver, som afprøver din:

 • Iagttagelsesevne
 • Evne til at referere og prioritere
 • Evne til at analysere og klargøre problemer
 • Evne til kreativ tænkning og sproglig formulering
 • Færdighed i at skrive korrekt dansk, herunder tegnsætning
 • Fornemmelse for sproget, herunder ordforrådet
 • Viden om danske og internationale samfundsforhold

Prøven foregår på dansk og skal besvares på dansk.

Optagelsesprøven foregår digitalt
Inden du deltager i optagelsesprøven, skal du sikre dig, at du kan logge ind i vores digitale prøvesystem, og at det virker på din computer.

Sådan gør du din computer klar til at deltage i optagelsesprøven.

Regler og praktisk information om optagelsesprøven

 • Under prøven må du ikke være i elektronisk forbindelse med omverdenen eller have mobiltelefonen tændt, heller ikke på gangene eller toilettet. Du må kun stå i elektronisk kontakt med omverdenen i pauserne.
 • Du må ikke høre musik i prøvelokalet.
 • Du må ikke forlade lokalet under de skriftlige prøver, heller ikke hvis du bliver færdig før tiden, da det forstyrrer de andre prøvedeltagere.

Det SKAL du have med:

 • Pas eller anden gyldig billedlegitimation udstedt af en dansk myndighed.
 • Pen og papir, så du kan tage noter.
 • Computer, der kan kobles på skolens trådløse netværk og kommunikere med WISEflow. Det er dit ansvar, at dit udstyr fungerer. Personalet kan kun hjælpe med helt elementære tekniske problemer.
 • En forlængerledning på seks meter med fordelerstikdåse til tre stik, så både din computer og evt. skærm kan tilsluttes (du får adgang til ét strømudtag på 230 volt m/jord).
 • Du skal IKKE medbringe printer.

Hjælpemidler

 • Under dele af prøven må du bruge ordbøger, men da din computer er låst, kan du ikke bruge elektroniske ordbøger, så de skal i givet fald medbringes i fysisk form. Og så må du medbringe et enkelt ark med noter til brug for en af opgaverne, som beskrevet på siden Forberedelse til prøven 2018.

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål

Bedømmelse af optagelsesprøven
Hver opgave rettes af to rettere, som giver point efter en skala, der går fra 0-100. Opgaver med under 50 point består ikke. I 2015 er 49 point nok til at bestå analyseopgaverne.

Alle opgaver ved den skriftlige prøve skal bestås. Hvis sprogtesten eller videnstesten er dumpet, får du ikke rettet de øvrige opgaver.

Prøven er anonym. Det vil sige, at retterne kun kender dit nummer, ikke dit navn. Retterne er personer fra mediebranchen og undervisere fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Du bliver enten:

 • Optaget
 • Inviteret til samtale
 • Ikke optaget

Optagelsesprøven foregår to steder i Aarhus:

 • Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N.
 • Århus Statsgymnasium, Fenrisvej 33, 8210 Aarhus V.

Det fremgår af din invitation, hvor du skal møde op.

Hvordan forbereder jeg mig bedst til optagelsesprøven?
Skriv, læs, se og lyt. Væn dig til at bruge dit sprog og brug tid på aviser, onlinemedier, radio og tv, så du føler dig bredt orienteret og samtidig lærer, hvordan journalistiske medier er stykket sammen af nyheder, baggrund, reportage, interviews, osv.

Du kan øve dig i at skrive referater af en tv-diskussion eller et interview, optag evt. indslaget, så du kan kontrollere, om du fik det vigtigste med.

Kurser
Mange højskoler, aften- og daghøjskoler afholder forberedende kurser i journalistik, og for nogle kan det være en god idé at tage sådan et kursus. Det skal dog understreges, at Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ikke vil anbefale nogle kurser frem for nogle andre.

Ca. 1/3 af de studerende har taget et forberedende kursus i journalistik, inden de søgte ind på Journalistuddannelsen.

Hvilke bøger er det godt at læse?
Måske vil du gerne læse nogle bøger om journalistik og sprog, inden du søger ind. Det kan også være en god idé. Det er meget individuelt, hvilke bøger man kan få udbytte af, men du kan finde en bred vifte af bøger, som kan bruges til journalistisk eller sproglig inspiration i vores boghandel.

Inden du begynder på Journalistuddannelsen, forventes det, at du har et samfundsfagligt niveau svarende til en samfundsfaglig studentereksamen på udvidet niveau.

 

NB: Optagelsesprøven er i retslig terminologi en adgangsprøve, jf. Bekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Det vil sige, at prøven er et adgangskrav, og at deltagelse i prøven er påkrævet for at få vurderet sin ansøgning.
 

dark-pink

Hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsens opbygning

Se de studerendes arbejde

Hvor lang tid skal jeg være i praktik?

Praktik

Er Journalistik noget for mig?

Hvordan kommer jeg ind?

Optagelse

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram