Ansøgning til Journalistuddannelsen

Du skal søge om at komme til optagelsesprøve på Journalistuddannelsen via den koordinerede tilmelding (KOT). Du kan kun søge via kvote 2.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00
- ligegyldigt om du ønsker at starte på Journalistuddannelsen i september eller februar.

Sådan søger du
Du skal søge digitalt via www.optagelse.dk. Du skal blot bruge en NemID (digital signatur). Når du søger digitalt, bliver din ansøgning automatisk sendt til os.

Få hjælp hos kvote 2 chatten.

Optagelsesområdenummeret for Journalistuddannelsen er: 50310.

Alle ansøgere bliver inviteret til  optagelsesprøve på Journalistuddannelsen.

Standby-plads?
På ansøgningsskemaet skal du gøre opmærksom på, om du ønsker en standby-plads, hvis ikke du kan tilbydes en plads i første omgang.

Læs mere om standby-plads på Journalistuddannelsen

Vil du starte på Journalistuddannelsen i september eller februar?
På ansøgningsskemaet skal du gøre opmærksom på, om du ønsker studiestart i september eller februar. Vi gør, hvad vi kan, for at imødekomme dit ønske, men vi kan ikke love, at puslespillet altid går op, og så bliver vi nødt til at flytte folk på tværs af ønsker.

Ligegyldigt om du ønsker at starte på Journalistuddannelsen i september eller februar, er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.00.

Begrænsning af dobbeltuddannelser
Som følge af en ny politisk aftale vil du fra og med sommeroptagelsen 2017 ikke længere have mulighed for at tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført.

Det betyder, at hvis du allerede har bestået en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse, kan du som udgangspunkt ikke optages på en ny professionsbacheloruddannelse. Ansøgere, der i 2016 fik tilbudt en standby-plads og sidenhen har fået et tilsagn, vil som en overgangsordning kunne bruge tilsagnet i forbindelse med optagelsesrunden i 2017, selv om de har en uddannelse på tilsvarende eller højere niveau i forvejen.

Det er muligt at søge om dispensation fra reglen, hvis din gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte videregående uddannelse. Du kan læse mere her:

https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse/optagelse-paa-videregaaende-uddannelser#Begr--nsning-af-dobbeltuddannelse

Dispensation?
En eventuel dispensationsansøgning skal være os i hænde senest med ansøgningsfristens udløb. Læs mere om dispensation her.

dark-pink

Hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsens opbygning

Se de studerendes arbejde

Hvor lang tid skal jeg være i praktik?

Praktik

Er Journalistik noget for mig?

Hvordan kommer jeg ind?

Optagelse

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram