Interakttivt Design

Interaktivt Design

Fremtidens digitale fortællere

Forprøve

Du skal bestå en forprøve for at komme til optagelsesprøve på Interaktivt Design. Du skal løse en designopgave og indsende eksempler på dit eget arbejde.

Du får stillet en designopgave, som du har omkring to uger til at løse. Du skal også indsende eksempler på dit tidligere kreative arbejde.

  • Den 15. marts efter kl. 12 kan du se forprøven
  • Frist for aflevering: DATO OFFENTLIGGØRES I BEGYNDELSEN AF 2021
  • Svar på forprøve: DATO OFFENTLIGGØRES I BEGYNDELSEN AF 2021

uge 12 vil du modtage brugernavn samt link til, hvor du kan aflevere din forprøve.

 

Sådan foregår forprøven

Opfylder din KOT ansøgning de formelle krav, bliver du bedt om at løse en forprøve.

Forprøven består af 2 dele:

  • Løsning af en designopgave
  • Eksempler på eget arbejde

1. Designopgave

Designopgaven offentliggøres på vores hjemmeside umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Opgaven vil typisk bestå i at udvikle og designe et interaktionsflow indenfor et givent emne. Det kan være et produkt til internettet eller en app til en telefon.

Her kan du se opgaveformuleringen fra forprøven 2020 (PDF)

2. Eksempler på eget kreativt arbejde

Du skal indsende en pdf med 5-10 eksempler på kreativt arbejde du har lavet tidligere (fx tegning, layout, animation, musik, website, plakat). Du kan vise færdige arbejder og skitser. Alt er muligt. Det er op til dig, hvordan du bedst viser din visuelle sans og talent for at tænke kreativt og interaktivt. Du er meget velkommen til at vedlægge film og lydfiler, de skal bare komprimeres, så de fylder et minimum.

 

Bedømmelse af forprøven

På baggrund af forprøven bliver ca. 50 ansøgere inviteret til at deltage i optagelsesprøve på Interaktivt Design.

 

Cathrina Ferreira

Spørgsmål?

Cathrina Ferreira
61 20 91 82 / caf@dmjx.dk

Mere om optagelse på Interaktivt Design