BA Grafisk Design

Grafisk Design

Form med mening

Grafisk Design er en 3-årig professionsbachelor. Uddannelsen er bygget op af en række semestre, projektarbejde og praktik. Noget af undervisningen foregår på engelsk. 

Grafisk Design er en studieretning på uddannelsen Visuel Kommunikation. De andre retninger er Fotografisk Kommunikation, Interaktivt Design og Kreativ Kommunikation.

Grafisk Design er en 3-årig professionsbachelor, som er bygget op af en række semestre, projektarbejde og praktik.

Dele af undervisningen foregår på tværs af alle fire studieretninger.

Uddannelsen varer 3 år:

 • 1. del: 1. - 4. semester
 • Praktik: 5. og 6. semester
 • 2. del: 6. semester

Fag på Grafisk Design:

1. semester

 • Principper og redskaber
 • Kreativitet
 • Visualisering

2. semester

 • Visuel retorik og semiotik
 • Motion Design
 • Research
 • Proces og metode
 • Form og kommunikation

3. semester

 • Typografi og skriftdesign
 • Branding
 • Emballagedesign
 • Skærmdesign og interaktivitet
 • Populærkultur og image making

4. semester

 • Editorial design: Books and Magazines
 • Creative Maker Space
 • Creative code
 • Information graphics
 • Visual identity: Design

5. semester

 • Tværfagligt fag: Innovation
 • Selvinitieret udviklingsforløb

Praktik

4-5 måneders praktik giver dig mulighed for at afprøve dine evner som grafisk designer i en professionel virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Læs mere om praktik på Grafisk Design

6. semester

 • Bachelorforberedende fag og Akademisk skrivning
 • Bachelorprojekt 

 

Fagbeskrivelser

Se fagbeskrivelserne for alle fagene på Grafisk Design

Se fagbeskrivelserne for fællesfagene på Visuel Kommunikation.

Cathrina Ferreira

Spørgsmål?

Cathrina Ferreira
61 20 91 82 / caf@dmjx.dk