BA Grafisk Design

Grafisk Design

Form med mening

Optagelsesprøve

Består du forprøven, inviterer vi dig til at deltage i optagelsesprøven der foregår på skolen. 

For at blive optaget på Grafisk Design skal du bestå en optagelsesprøve. Kun ansøgere der er blevet udvalgt på baggrund af en forprøve, bliver inviteret til at gå til optagelsesprøven.

COVID-19: Som følge af Covid-19 vil årets optagelsesprøve ikke blive afholdt på skolen. Prøven vil fortsat blive holdt over to hele dage og nedenstående datoer ligger fast. Opgaverne vil blive stillet digitalt og løsningerne skal ligeledes afleveres digitalt. Alle ansøgere vil løbende blive direkte orienteret om eventuelle ændringer.

  • Optagelsesprøven afholdes: torsdag og fredag den 6. og 7. maj 2021
  • Svar på optagelsesprøven får du i din e-Boks: 28. juli 2021

 

Sådan foregår optagelsesprøven

Optagelsesprøven varer to hele dage. Du skal vise dine færdigheder inden for grafisk design, formgivning og visuel kommunikation samt evne til refleksion, fx ved at:

  • løse en kreativitets- og formgivningsopgave, hvor du i idéfasen kun bruger analoge redskaber som farver, spritpenne, saks, lim, papir, osv. Slutproduktet vil være digitalt.  
  • løse en designopgave på computer med brug af programmer som fx InDesign, Photoshop og Illustrator og After Effects 
  • løse en sammenfatningsopgave, hvor du skal skrive et kort resumé af en faglig tekst  
  • deltage i en samtale online, der har til formål at give os et indtryk af, hvem du er som person.(motivation, modenhed etc.)

Vi optager de bedst egnede ansøgere på baggrund af det samlede resultat af løsninger, arbejdsopgaver, samtaler og uddannelses- og erhvervserfaring.

Her kan du se opgaveformuleringerne fra optagelsesprøven 2020 (PDF)

Til vores Åbent Hus arrangement i februar har du mulighed for at tale med nogle af de studerende, der har løst opgaverne.

 

Hvordan forbereder jeg mig bedst til optagelsesprøven?

Der findes ingen opskrift på, hvordan du bedst forbereder sig på at komme ind på Grafisk Design, men et godt udgangspunkt er at:

  • lære de mest almindelige softwareprogrammer som fx InDesign, Photoshop, Illustrator, After Effects  
  • lave en samling af dine egne, kreative arbejder gennem tiden  
  • tage kurser i fx kreativitet, idégenerering, tegning og formgivning  
  • få så meget studerelevant erhvervserfaring som muligt fra fx designbureauer, reklamebureauer, webbureauer og interne designafdelinger.

NB: Optagelsesprøven er i retslig terminologi en adgangsprøve, jf. Bekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Det vil sige, at prøven er et adgangskrav, og at deltagelse i prøven er påkrævet for at få vurderet sin ansøgning.

Cathrina Ferreira

Spørgsmål?

Cathrina Ferreira
61 20 91 82 / caf@dmjx.dk

Mere om optagelse på Grafisk Design