Optagelsesprøve

Består du forprøven på studieretning Grafisk Design, bliver du inviteret til at gå til optagelsesprøven.

 • Optagelsesprøven afholdes: 29.-30. april 2019
 • Svar på optagelsesprøven får du: senest 28. juni 2019

Sådan foregår optagelsesprøven
Optagelsesprøven varer 2 hele dage. Du skal vise dine færdigheder inden for grafisk design, formgivning og visuel kommunikation, fx ved at:

 • løse en kreativitets- og formgivningsopgave, hvor du kun bruger analoge redskaber som farver, spritpenne, saks, lim, papir, osv.
   
 • løse en design- og kommunikationsopgave på computer med brug af programmer som fx InDesign, Photoshop og Illustrator
   
 • deltage i en samtale, der har til formål at afstemme dine forventninger til uddannelsen, og vores forventninger til dig

Vi optager de bedst egnede ansøgere på baggrund af det samlede resultat af løsninger, arbejdsopgaver, samtaler og uddannelses- og erhvervserfaring.

Opgaveformulering fra optagelsesprøven til Grafisk Design 2018 (PDF)

4 eksempler på løsning af optagelsesprøven 2018 - digital opgave (PDF)

4 eksempler på løsning af optagelsesprøven - analog opgave 2018 (PDF)

Hvordan forbereder jeg mig bedst til optagelsesprøven?
Der findes ingen opskrift på, hvordan du bedst forbereder sig på at komme ind på Grafisk Design, men et godt udgangspunkt er at:

 • lære de mest almindelige softwareprogrammer som fx InDesign, Photoshop, Illustrator
   
 • lave en samling af dine egne, kreative arbejder gennem tiden
   
 • tage kurser i fx kreativitet, idégenerering, tegning og formgivning
   
 • få så meget studerelevant erhvervserfaring som muligt fra fx designbureauer, reklamebureauer, webbureauer og interne designafdelinger.

Optagelsesprøven foregår på:

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Emdrupvej 72
2400 København NV

 

NB: Optagelsesprøven er i retslig terminologi en adgangsprøve, jf. Bekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Det vil sige, at prøven er et adgangskrav, og at deltagelse i prøven er påkrævet for at få vurderet sin ansøgning.

purple

Hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsens opbygning

Se de studerendes arbejde

Hvor lang tid skal jeg være i praktik?

Praktik

Er Grafisk Design noget for mig?

Hvordan kommer jeg ind?

Optagelse

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram