FJ Hero - Shirin Abedi
Shirin Abedi

Fotojournalistuddannelsen

Historier fundet i virkeligheden

Fotojournalistuddannelsen er en 3,5-årig professionsbachelor, som er bygget op af en række forløb, projektarbejde og praktik.

Uddannelsen varer 3,5 år:

 • 1. del: 1. - 4. semester
 • Praktik: 5. - 6. semester
 • 2. del: 7. semester

Fag på Fotojournalistuddannelsen:

Nogle af fagene foregår sammen med studerende på Journalistuddannelsen.

1. semester:

 • Journalistisk metode 1
 • Medieret og presseetik
 • Journalistikken i samfundet

2. semester:

 • Fotojournalistisk metode I
 • Portræt
 • Magasin
 • 1. årsprøve

3. semester:

 • Fotojournalistisk metode II
 • Foto dokumentar
 • Politik og medier
 • Video dokumentar

4. semester:

 • Journalistisk metode 4
 • Tværfagligt fag: Innovation

Stadig under udarbejdelse.

5. og 6. semester:

Praktik

12 måneders praktik på en mediearbejdsplads - i Danmark eller i udlandet.

7. semester:

 • Medieteori
 • Fotojournalistisk entrepreneurship - Advanced visual storytelling
 • Bachelorprojekt

Stadig under udarbejdelse.

Supplér din fotojournalistuddannelse – i Danmark eller i udlandet 

I løbet af uddannelsen kan du vælge at tage fag på andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har udvekslingsaftaler med flere end 40 universiteter over det meste af verden.

Ansøgning om meritoverførsel

Overførsel af merit fra andre uddannelser til uddannelser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Meritoverførsel

Se fagbeskrivelserne for alle fagene på Fotojournalistuddannelsen.