Ansøgning til Fotojournalistuddannelsen

Du skal søge om at komme ind på Fotojournalistuddannelsen via Den Koordinerede Tilmelding. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Sådan søger du

Du skal søge om at blive optaget på Fotojournalistuddannelsen (KOT-nummer 50315) via Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan kun søge via kvote 2.

Søg om optagelse på: www.optagelse.dk.

Få hjælp hos kvote 2 chatten.

Når du søger digitalt, bliver din ansøgning automatisk sendt til os. Vi modtager ikke ansøgninger på papir.

Manglende NemID
Ansøgere uden NemID skal sende deres underskriftsside med posten til DMJX eller aflevere den på højskolen. Underskriftssiden skal være DMJX i hænde senest kl 12.00 den 15. marts.

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest 15. marts kl. 12.00.

Ansøgning om dispensation har samme ansøgningsfrist.

Ønsker du standby-plads?

På ansøgningsskemaet skal du gøre opmærksom på, om du ønsker en standby-plads, hvis ikke du kan tilbydes en plads på uddannelsen i første omgang. Læs mere om standby-pladser.

Hvad sker der efter du har sendt din ansøgning?

Ca. en måned efter du har sendt din ansøgning, inviterer vi dig til at gå til forprøve på Fotojournalistuddannelsen.

Ændring i optag

Fra og med 2018 ændres antallet af studiepladser på Fotojournalistuddannelsen fra 16 til 12 som led i dimensioneringen af de videregående uddannelser.

Begrænsning af dobbeltuddannelser

Som følge af en ny politisk aftale vil du fra og med sommeroptagelsen 2017 ikke længere have mulighed for at tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført.

Det betyder, at hvis du allerede har bestået en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse, kan du som udgangspunkt ikke optages på en ny professionsbacheloruddannelse. Ansøgere, der i 2016 fik tilbudt en standby-plads og sidenhen har fået et tilsagn, vil som en overgangsordning kunne bruge tilsagnet i forbindelse med optagelsesrunden i 2017, selv om de har en uddannelse på tilsvarende eller højere niveau i forvejen.

Det er muligt at søge om dispensation fra reglen, hvis din gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte videregående uddannelse. Du kan læse mere her:

https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse/optagelse-paa-videregaaende-uddannelser#Begr--nsning-af-dobbeltuddannelse

Dispensation?

En eventuel dispensationsansøgning skal være os i hænde senest med ansøgningsfristens udløb. Læs mere om dispensation her.

brown

Hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsens opbygning

Se de studerendes arbejde

Hvor lang tid skal jeg være i praktik?

Praktik

Er Fotojournalistik noget for mig?

Hvordan kommer jeg ind?

Optagelse

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram