FJ Hero - Shirin Abedi
Shirin Abedi

Fotojournalistik

Historier fundet i virkeligheden

Fotojournalistuddannelsen er en 3,5-årig professionsbachelor, som er bygget op af en række forløb, projektarbejde og praktik.

Maja Egelund

Spørgsmål?

Maja Egelund
51 32 72 42 / meg@dmjx.dk

Få et indblik i undervisningen på Fotojournalistuddannelsen
 

Hør mere om Fotojournalistuddannelsen i dette oplæg med underviser Søren Pagter. Videoen er optaget til et webinar d. 24. februar 2023.

Studieforløbet på Fotojournalistuddannelsen

Uddannelsen varer 3,5 år:

 • 1. del: 1. - 4. semester
 • Praktik: 5. - 6. semester
 • 2. del: 7. semester

Fag på Fotojournalistuddannelsen:

Nogle af fagene foregår sammen med studerende på Journalistuddannelsen.

1. semester:

 • Journalistisk metode 1
 • Medieret og presseetik
 • Journalistikken i samfundet

2. semester:

 • Fotojournalistisk metode I
 • Portræt
 • Magasin
 • 1. årsprøve

3. semester:

 • Fotojournalistisk metode II
 • Foto dokumentar
 • Politik og medier
 • Video dokumentar

4. semester:

 • Journalistisk metode 4
 • Tværfagligt fag: Innovation

Stadig under udarbejdelse.

5. og 6. semester:

Praktik

12 måneders praktik på en mediearbejdsplads – i Danmark eller i udlandet

7. semester:

 • Medieteori
 • Fotojournalistisk entrepreneurship – Advanced visual storytelling
 • Bachelorprojekt

Stadig under udarbejdelse.

Supplér din fotojournalistuddannelse – i Danmark eller i udlandet 

I løbet af uddannelsen kan du vælge at tage fag på andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har udvekslingsaftaler med flere end 40 universiteter over det meste af verden.

Ansøgning om meritoverførsel

Overførsel af merit fra andre uddannelser til uddannelser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Læs mere om meritoverførsel her

Fagbeskrivelser

Se fagbeskrivelserne for alle fagene på Fotojournalistuddannelsen