FJ Hero - Shirin Abedi
Shirin Abedi

Fotojournalistuddannelsen

Historier fundet i virkeligheden

Ansøgning til Fotojournalistuddannelsen

Du skal søge om at komme ind på Fotojournalistuddannelsen via Den Koordinerede Tilmelding. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Sådan søger du

Du skal søge om at blive optaget på Fotojournalistuddannelsen (KOT-nummer 50315) via Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan kun søge via kvote 2.

Søg om optagelse på: www.optagelse.dk.

Få hjælp hos kvote 2 chatten.

Når du søger digitalt, bliver din ansøgning automatisk sendt til os. Vi modtager ikke ansøgninger på papir.

Manglende NemID

Ansøgere uden NemID skal sende deres underskriftsside med posten til DMJX eller aflevere den på højskolen. Underskriftssiden skal være DMJX i hænde senest kl 12.00 den 15. marts.

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest 15. marts kl. 12.00.

Ansøgning om dispensation har samme ansøgningsfrist.

Ønsker du standby-plads?

På ansøgningsskemaet skal du gøre opmærksom på, om du ønsker en standby-plads, hvis ikke du kan tilbydes en plads på uddannelsen i første omgang.

Hvad sker der efter du har sendt din ansøgning?

Ca. en måned efter du har sendt din ansøgning, inviterer vi dig til at gå til forprøve på Fotojournalistuddannelsen.

Ændring i optag

Fra og med 2018 ændres antallet af studiepladser på Fotojournalistuddannelsen fra 16 til 12 som led i dimensioneringen af de videregående uddannelser.

Loven om begrænsning af dobbeltuddannelser

Som følge af en ny politisk aftale bliver loven om dobbeltuddannelser afskaffet. Læs mere her: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/dobbeltuddannelse

Dispensation?

En eventuel dispensationsansøgning skal være os i hænde senest med ansøgningsfristens udløb. Læs mere om dispensation her.

Hanne Andersen

Spørgsmål?

Hanne Bjerg Andersen
21 70 98 39 / ha@dmjx.dk

Mere om optagelse på Fotojournalistuddannelsen