Ansøgning

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00

Sådan søger du
Du skal søge om at blive optaget på Fotografisk Kommunikation via den koordinerede tilmelding (KOT) kvote 2.

Du skal søge digitalt via  www.optagelse.dk. Når du søger digitalt, bliver din ansøgning automatisk sendt til os.

På ansøgningsskemaet vælger du:

  • Uddannelsesnavn: Visuel Kommunikation (KOT-nummer 47510)
  • Studieretning: Fotografisk Kommunikation

Vær opmærksom på at Fotografisk Kommunikation er en studieretning under uddannelsen Visuel Kommunikation, og at det er dén, du skal søge.

Hvis du ønsker at søge ind på flere studieretninger under Visuel Kommunikation, skal du under studieretning vælge din første prioritet. Når du har indsendt ansøgningen, skal du sende en e-mail til caf@dmjx.dk med dine øvrige prioriteter. Dermed får du mulighed for at aflevere forprøver til de ønskede studieretninger, såfremt du opfylder adgangskravene.

Hvis du også søger andre af vores uddannelser, skal du udfylde en separat KOT ansøgning med bilag til hver af disse uddannelser.

Få hjælp til at søge via kvote 2 chatten. (åbner nyt vindue og er først tilgængelig fra den 4. marts)

Opfylder du de formelle adgangskrav bliver du inviteret til at løse en forprøve.

Dispensation
Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, har du mulighed for at søge dispensation. Dette gøres ved at sætte kryds i feltet "Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse" på KOT skemaet samt medsende en motivation og et CV med dokumentation.

Motivationen må max fylde 1. side og skal kort beskrive hvorfor du er kvalificeret til at søge.

Merit for fotografer fra Teknisk Skole
Fotografer med en erhvervsuddannelse fra Teknisk Skole kan søge merit for 1. år på uddannelsen og starte på 3. semester, hvis de består en 1-dags optagelsesprøve.

  • Ansøgningsfrist: 1. maj kl. 12.00

Sådan søger du merit
Du skal fremsende en motiveret ansøgning, portfolie med 8-10 egne værker indenfor fotografi, levende billeder eller grafisk design, samt dit uddannelsesbevis.

Begrænsning af dobbeltuddannelser

Som følge af en ny politisk aftale bliver loven om dobbeltuddannelse afskaffet. Læs mere her: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/dobbeltuddannelse

 

brown-light

Hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsens opbygning

Se de studerendes arbejde

Hvor lang tid skal jeg være i praktik?

Praktik

Er Fotografisk Kommunikation noget for mig?

Hvordan kommer jeg ind?

Optagelse

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram