For praktiksteder

På alle DMJX-uddannelser er praktik en vigtig del af læringen. Her kan du læse hvad du skal opfylde for at blive godkendt som praktiksted.

Praktikken kan kun finde sted på praktiksteder, der er godkendt af højskolen, og en godkendelse skal være på plads forud for indgåelse af kontrakt med en kommende praktikant. Herunder kan du se godkendelsesproceduren for:

 • Kommunikationsuddannelsen
 • Medieproduktion og Ledelse

Visuel Kommunikation med de fire studieretninger

 • Fotografisk Kommunikation
 • Grafisk Design
 • Interaktivt Design
 • Kreativ Kommunikation

Hvis du ønsker information om praktik på Fotojournalistik, Journalistik og TV- og Medietilrettelæggelse, skal du ind på www.mediepraktik.dk.

Krav til virksomheder/organisationer

For at blive godkendt som praktiksted for DMJX-studerende på de tre uddannelser skal virksomheder/organisationer:

 1. have mindst én fastansat medarbejder med en faglig relevant baggrund.
   
 2. tilbyde relevante opgaver, der opøver de kompetencer, praktikanten skal have under praktikopholdet. Kompetencerne har både fagligt udbytte og personlig udvikling som mål.
   
 3. udpege en praktikantvejleder, der har kompetencer og tid til løbende at sikre, at praktikanten opnår læringsmålene.         

Praktikpladserne godkendes af de fagligt ansvarlige på de tre uddannelser. Ved vurdering af praktiksteder ses der på, om der foreligger tilstrækkelig professionalisme og bæredygtighed mht. opgavevolumen, omsætning samt vejlednings- og ledelsesressourcer.

Praktikanter kan ikke være i praktik i egen virksomhed.

Krav til styring af praktikforløbet

For at sikre gode rammer om praktikforløbet skal der være klarhed om rammerne. Det kræver følgende papirer, der er krav om, at praktikstederne indgår i/udfylder:

Kontrakt
Praktikstedet og praktikanten skal underskrive en kontrakt, som beskriver arbejdsvilkårene. 

Alle praktiksteder på uddannelserne for Medieproduktion og Ledelse, Visuel Kommunikation samt Kommunikation skal benytte denne praktikkontrakt (åbner PDF-fil i nyt vindue).

Hvis en anden anvendes, er det praktikstedets og praktikantens ansvar, at kontrakten som minimum lever op til alt indhold i højskolens kontrakt.

Læringsplan
Praktikstedet og praktikanten skal i samarbejde udfylde en læringsplan for den enkelte praktikant, så der er klarhed over, hvad den studerende skal lave, og hvilke kompetencer han/hun skal opnå. Læringsplanen skal aktivt bruges af praktikantvejlederen og kan justeres løbende, men det er vigtigt, at ændringer ikke svækker fokus på de centrale læringsmål for praktikopholdet.

Du kan finde læringsplanen for praktikanter her (åbner PDF-fil i nyt vindue).

Praktikerklæring
Ved afslutningen af praktikforløbet skal praktikstedet udfylde en praktikerklæring til højskolen som dokumentation for, at praktikanten har opfyldt sine forpligtelser og gennemført praktikforløbet.

Du kan finde praktikerklæringen her (åbner PDF-fil i nyt vindue).

Øvrige papirer
Hvis praktikanten efter praktikopholdet ønsker at bruge følsomme oplysninger fra praktikstedet i sin eksamensopgave, kan praktikstedet bede om at fortrolighed. I givet fald underskriver praktikant og praktiksted en fortrolighedserklæring, og denne fortrolighed omfatter også eksaminator og censor.

Du kan finde fortrolighedserklæringen her (åbner PDF-fil i nyt vindue).

Kort om praktikken
 

Kommunikationsuddannelsen:
 

 • To praktikperioder af hver et halvt års varighed
 • Begge praktikperioder kan ligge både i forårs- og efterårsemesteret, hhv. 1. februar - 31. juli og 1. august - 31. januar
 • 1. praktik efter 2. semester, svarende til første år på uddannelsen.
 • 2. praktik efter 5. semester, svarende til 2,5 års uddannelse på højskolen
 • 1. praktik er ulønnet (de studerende får SU), 2. praktik er lønnet

Praktikkoordinator: Ole Rasmussen, ora@dmjx.dk.

Studiekoordinator: 1. praktik: Trine Obel Koch, tok@dmjx.dk, 2. praktik Henriette Hansen, hh@dmjx.dk.

Medieproduktion og Ledelse:


 • Et halvt års praktik efter 2 års uddannelse på højskolen
 • Praktikken ligger i efteråret
 • Praktikken er ulønnet

Praktikkoordinator: Suzi Lyng Hansen, slh@dmjx.dk.

Studiekoordinator: Henriette Linneberg, hel@dmjx.dk.

Visuel Kommunikation:


 • Ca. 5 måneders praktik efter 2 års uddannelse på højskolen
 • Praktikken ligger fra midt på efteråret til først på foråret
 • Praktikken kan deles på to praktiksteder
 • Praktikken er ulønnet

Praktikkoordinatorer:

Studiekoordinator: Cathrina Ferreira, caf@dmjx.dk

black
 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram