Behandling af dine personoplysninger som ansøger

Indledning

I forbindelse med dit optagelsesforløb behandler DMJX oplysninger om dig. Oplysningerne består af dem, du selv har indsendt til DMJX i forbindelse med ansøgningen til studiet.

Denne informationsskrivelse fortæller dig, hvordan DMJX behandler dine data under dit optagelsesforløb.

Dine oplysninger behandles i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. DMJX er dataansvarlig for de data, som du har indsendt, og som vi har indhentet om dig i forbindelse med dit optagelsesforløb.

Behandling af dine personoplysninger som ansøger

DMJXs behandling af dine oplysninger starter med din ansøgning om optagelse.

Optagelse

Ved din ansøgning gennem ’Den Koordinerede Tilmelding’ (www.optagelse.dk) overføres personoplysningerne til DMJX. Overførslen er nødvendig for, at DMJX kan udføre sin opgave som uddannelsesinstitution.

Afhængigt af hvilken uddannelse du har søgt om optagelse på, omfatter persondatabehandlingen følgende oplysninger: Navn, nationale identifikatorer (CPR-nummer), nationalitet, e-mailadresse, adresse, uddannelsesmæssige oplysninger, C.V, eventuelt helbredsoplysninger, samt andre oplysninger du giver i din ansøgning til DMJX.

Formålet med behandlingen er at vurdere den enkelte ansøgers optagelsesgrundlag og administrere dit optagelsesforløb. Udover dette anvendes oplysninger såsom antal af ansøgere i statistik øjemed. 

Teknologi ved digital optagelsesprøve

DMJX har besluttet at optagelsessamtalerne i foråret 2020 foregår digitalt. Til optagelsesprøven vil der blive anvendt teknologi, som igennem ansigtsgenkendelse, identificerer ansøgeren. Identifikationen er en nødvendig foranstaltning og et nødvendigt værktøj for at undgå snyd i optagelsesforløbet.

DMJX sørger for at oplysninger opbevares sikkert og ikke deles med uvedkommende. Oplysningerne opbevares indtil de korrekte ansøgere er optaget på DMJX.

Videooptagelse af optagelsessamtaler

Samtaler omkring optagelse kommer i foråret 2020 til at foregå digitalt. Samtalerne er til for at sikre at de mest egnede ansøgere tildeles plads på journalistuddannelsen. Den enkelte samtale optages for at kunne foretage en vurdering af ansøgeren. Desuden giver optagelse af samtalen bedømmerne mulighed for at kunne sparre med hinanden efterfølgende. Behandlingen er derfor nødvendig af hensyn til bedømmelsesprocesses formål.

DMJX viderebehandler ikke optagelserne til andet formål end vurdering af dig som ansøger. Optagelserne deles ikke med andre og opbevares i DMJXs IT-systemer.  DMJX sørger for at oplysninger opbevares sikkert. Optagelserne opbevares ind til pladser og standbypladser er fordelt. Herefter slettes optagelserne.

Efter afsluttet optagelsesforløb

Når formålet med vores behandling af dine oplysninger er opfyldt, så sletter eller anonymiserer vi dine oplysninger.

Såfremt du optages på DMJX vil du blive oplyst om vores behandling af dine personoplysninger som studerende.

Videregivelse af persondata

I forbindelse med dit optagelsesforløb på DMJX kan det være nødvendigt at videregive oplysninger om dig. Dette kan f.eks. være i forbindelse med brug af DMJXs eksterne IT-systemer. Ved overførsel af data er der på kontraktligt grundlag sikret tilstrækkelige sikkerhedsmæssige og tekniske foranstaltninger.

I visse tilfælde vil der ske overførsel af persondata til tredjelande uden for EU. Dette sker, når en af DMJXs samarbejdspartnere uden for EU behandler dine data gennem et af de IT-systemer DMJX anvender i optagelsen. I disse tilfælde er der gennem enten kontrakt eller bindende virksomhedsregler etableret et lovligt og sikkert overførselsgrundlag.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Når der behandles personoplysninger om dig sikrer DMJX, at behandlingen sker på en forsvarlig måde. DMJX prioriterer sikkerheden og vil som ansvarlig for personoplysningerne sørge for, at der gennemføres passende foranstaltninger til opretholdelse af et højt sikkerhedsniveau.

Dine rettigheder

Persondataforordningen tildeler dig forskellige rettigheder, når .

• Ret til indsigt - Du har ret til at se de personoplysninger, som den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.
• Ret til berigtigelse - Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet.
• I visse tilfælde ret til sletning af dine oplysninger.
• Ret til begrænsning af behandling.
• Ret til indsigelse - Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger-

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter persondatalovgivningen, skal du kontakte os. Du skal henvende dig i receptionen i Emdrup eller Aarhus og udfylde vores blanket til formålet. Ved din henvendelse skal du forevise billedlegitimation (kørekort eller pas).

Kontakt- og klagemulighed

Har du spørgsmål til behandlingen af dine persondata, kan du kontakte os på:

Danmarks- Medie og Journalisthøjskole

Helsingforsgade 6A-D, 8200 Aarhus N
Emdrupvej 72, 2400 København NV
info@dmjx.dk
+45 89 44 04 40

Ved DMJX er der ansat en databeskyttelsesrådgiver, som har til opgave at rådgive om persondatabehandlingen ved DMJX. Har du spørgsmål, bemærkninger eller indsigelser mod behandlingen af persondata, kan du rette henvendelse til DMJXs databeskyttelsesrådgiver via mail dpo@dmjx.dk

Klageadgang

Såfremt du ønsker at klage over DMJXs behandling af dine ßßpersonoplysninger, skal klagen rettes til: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby - dt@datatilsynet.dk eller på tlf. +45 33 19 32 00

 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram