Tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg

Det formaliserede samarbejde mellem ledelse og medarbejdere foregår ved tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg.


TILLIDSREPRÆSENTANTER
Nedenfor er angivet de lokale tillidsrepræsentanter ved højskolen. Du kan trykke på vedkommendes navn, hvor du vil blive sendt videre til deres personlige side, hvor du kan finde opdateret kontaktinformation.

Akademikernes Centralorganisation (AC)
Torben Nielsen (fællestillidsrepræsentant)
Rikke Ejsing Holm (tillidsrepræsentant Vest)
Peter Østergaard Sørensen (tillidsrepræsentant Øst)
Kresten Roland Johansen (suppleant Vest)
Dorte Schiøler (suppleant Øst)

Dansk Journalistforbund (DJ):     
Mette Mørk (fællestillidsrepræsentant)
Jan Dyberg (tillidsrepræsentant Vest)
Karen Løth Sass (tillidsrepræsentant Øst)
Thomas Pallesen (suppleant Vest)
Anne Danger Boisen (suppleant Øst)

HK:
Ingrid Hoeg (tillidsrepræsentant)
Vivian Lahn (suppleant)

SAMARBJEDS- OG ARBEJDSMILJØUDVALGET
Det formaliserede samarbejde mellem ledelse og medarbejdere finder sted i Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget.

Arbejdet i samarbejdsudvalgene på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole foregår indenfor rammerne af Finansministeriets aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Ledelsesrepæsentanter:
Trine Nielsen (formand)
Lars Poulsen
Jens Grund Pedersen

Medarbejderrepræsentanter:
Mette Mørk (næstformand)
Helle Barth
Ingrid Hoeg
Torben Nielsen
Dorte Schiøler

Observatører fra bestyrelsen:
Roger Buch
Peter Østergaard Sørensen

Arbejdsmiljørepræsentanter:
Thomas Pallesen (Vest)
Helle Barth (Øst)

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram