Lov og vedtægter

Højskolen er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet med sit eget lovgrundlag.

Lov
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole reguleres af lov om medie- og journalisthøjskolen (link til Retsinformation).

Vedtægt
Højskolens forhold reguleres i en vedtægt, der blandt andet indeholder nærmere bestemmelser om højskolens uddannelsesformål og fagområder, bestyrelsens sammensætning og funktionsperiode og højskolens organisation.
 
Uddannelses- og forskningsministeren godkender vedtægten.
 
Vedtægter for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (PDF)

Forretningsorden
Forretningsordenen fastlægger udførelsen af bestyrelsen opgaver.

Bestyrelsen godkender forretningsordenen


 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram