Skip to main content

Suzi Lyng Hansen

Lektor
Afdeling: Medieproduktion og Ledelse
Kontor: B2,05
Mobil: 23 90 10 22
Telefon: 77 40 50 42
Email: slh@dmjx.dk
LinkedIn

Hvad er mine arbejdsområder/specialeområder

Underviser og udvikler undervisning inden for kommunikation, projektledelse og udviklingsledelse i medie- og kreative produktionsmiljøer. Cand.phil.; Cand.comm. Praktisk trænet i ledelse af projekter, personale, drift og strategisk udvikling via arbejde som projektchef, projektdirektør, bureaupartner, administrerende direktør samt mor/family manager. 

Hvad kan jeg lide ved mit arbejde på DMJX

DMJX samler det kreative, snorlige, klassiske og praktiske i ét. Vores studerende lærer at lære, mens de løser konkrete opgaver i dialog med eksterne. Dét er motiverende og dybt meningsfuldt.

Forskningsprojekter/udviklingsaktiviteter

Jeg arbejder med udviklingsprojekter i undervisning og uddannelsesudvikling. Er typisk optaget af, hvordan man ved at rykke på rammer og gængse forestillinger kan skabe nye og bedre muligheder for flere… Tjek evt. https://www.ucviden.dk/portal/da/searchall.html?searchall=suzi+lyng+hansen