Skip to main content

Poul Thøis Madsen

Lektor
Afdeling: Journalistuddannelsen
Kontor: 1.26
Mobil: 29 12 78 36
Email: ptm@dmjx.dk
LinkedIn

Hvad er mine arbejdsområder/specialeområder

Underviser i økonomi forstået som nationaløkonomi (mikro, meso og makro) for journalist- og kommunikationsstuderende. Jeg har også et lille ben inden for erhvervsøkonomi, idet jeg underviser i økonomistyring (budgetter o.l.). I min udviklingstid skriver jeg lærebøger og formidler viden om økonomi.

Hvad kan jeg lide ved mit arbejde på DMJX?

Når jeg flytter de studerende, og de får en interesse for et fag, som de slet ikke regnede med.

Forskningsprojekter/udviklingsaktiviteter

Udgav efteråret 2020 en slags lærebog i økonomi, men med økonomiske nyheder som omdrejningspunkt: Forstå de økonomiske nyheder. Økonomi for ikke-økonomer, Samfundslitteratur. 2020. Har også flere gang bidraget til MediaJournal, ex.: https://medium.com/mediajournal/en-sk%C3%A6v-%C3%B8konoms-sk%C3%A6ve-virke-i-medierne-eaecef9801fa