Skip to main content

Mikkel Odgaard

Project Coordinator
Afdeling: NJC - Nordisk Journalistcenter
Kontor: 2.17
Mobil: +45 23 285 429
Email: mo@dmjx.dk
LinkedIn

Hvad er mine arbejdsområder/specialeområder

Projektkoordinator på Nordisk Journalistcenter. Uddannet journalist og multimediedesigner. Jeg arbejder med efteruddannelsesforløb for journalister i Norden, Baltikum og Nordvestrusland for at understøtte den digitale omstilling og skabe mellemfolkelig forståelse.

Hvad kan jeg lide ved mit arbejde på DMJX 

Jeg nyder at være i en organisation, der bygger på viden og har et klart mål om at forbedre områder af den journalistiske verden. Læg dertil et internationalt udsyn.