Skip to main content

Inger Munk

Head of Department, International partnerships and staff exchange
Afdeling: International department
Kontor: 0.32
Mobil: +45 24 21 30 66
Email: imu@dmjx.dk
LinkedIn

Hvad er mine arbejdsområder/specialeområder

At skabe og dyrke partnerskaber og netværk til gavn for internationaliseringen på DMJX er et arbejdsfelt jeg brænder for. Det føres i søen ved konkrete projekter, der både kan støtte op om mobilitet af studerende og ansatte og være indenfor forskning-udvikling. Jeg er konsortium koordinator for Erasmus Mundus Master in Journalism (MundusJournalism) og projektleder for øvrige EU projekter, der er med til at sikre DMJX fortsat anerkendes som en attraktiv international samarbejdspartner. 

Hvad kan jeg lide ved mit arbejde

Jeg brænder for at skabe udvikling på den internationale løbebane i samarbejde med gode partnere og kolleger og til gavn og glæde for ansatte og studerende på DMJX og gode internationale partnere. Det er berigende at kunne dele best practise ved oplæg på diverse nationale og internationale konferencer. 

FoU

Jeg har været koordinator for og deltaget i flere EU støttede udviklingsprojekter med curriculum udvikling og mobilitet og dobbelt grader for øje. Desuden consortium coordinator og founding parent for Erasmus Mundus Master in Journalism (Mundus Journalism). Oplæg på adskillige konferencer om internationalisering af videregående uddannelser og partnerskaber og udviklingsprojekter. Se mere her: https://www.ucviden.dk/portal/da/searchall.html?searchall=Inger+Munk inklusiv artikel ”Global interaction as a learning path towards inclusive journalism” i Journal of Applied Journalism & Media Studies. 6, 3, 22 s.