Skip to main content
Video i virksomhedens kommunikation

Video i virksomhedens kommunikation

Integrér video i din virksomheds overordnede kommunikation, strategi og forretning.

På dette videokursus lærer du både hvordan du lægger en videostrategi, og hvordan du producerer video til web og sociale medier.

Video virker på web og sociale medier

Video stormer frem og nye formater afløser konstant hinanden: Vertikal video, long format, live-formater og stories. Med lyd og uden lyd. Og næsten altid produceret til mobilen.

Vil du skabe værdi for virksomheden med video, skal den hænge sammen med den overordnede kommunikations- og forretningsstrategi.

Lær at arbejde strategisk og praktisk med video

På dette kursus får du koblet de mange videoformater og brugen af dem op på det strategiske arbejde. For hvordan passer en Facebook-video uden lyd til den overordnede kommunikationsstrategi? Eller en 30-sekunders version til Instagram?

Det lærer du skridt for skridt, så du kan gentage det tilbage på arbejdspladsen.

På dette kursus lærer du, at:  

  • udvikle videokoncepter, der understøtter virksomhedens forretning og kommunikation internt og eksternt, involverer brugerne og fungerer på de sociale medier.  
  • optage, redigere, tekste og publicere video.  
  • udarbejde en indholdsstrategi med mål og målgrupper for virksomhedens brug af video.  
  • arbejde med video som en del af din organisations brand og værdier.  
  • overskue tendenser og formater inden for strategisk brug af video.

Kurset er for dig

Kurset er særligt udviklet til dig, der er professionel kommunikatør eller journalist, og som arbejder med ekstern og intern virksomhedskommunikation og gerne vil bruge video strategisk. Du behøver ikke at have erfaring med at optage eller redigere video.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg, der kæder den læste litteratur sammen med aktuelle eksempler, analyse og diskussion, kreative og praktiske afgrænsede øvelser, hvor du selv afprøver delelementer og får feedback fra resten af holdet.

Kurset består af tre moduler med hjemmeopgaver ind imellem, hvor du skal udarbejde kommunikationsstrategier og korte bundne videoproduktioner. Der afsluttes med en skriftlig eksamensopgave.

Medbring smartphone, evt. adapter og høretelefoner. Du vil blive introduceret til redigering på Final Cut Pro (desktop) samt aktuelle apps til optagelse og redigering på mobilen.

Datoer og sted for forårskurset i 2020

Seminar 1: 3+4/3-2020 i København Seminar 2: 15+16/4 i Aarhus Seminar 3: 13+14/5 i København

Aflevering af eksamensopgave d. 24/6-2020. Der er ingen mundtlig eksamen på dette kursus

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • En journalistisk grunduddannelse eller en anden relevant videregående uddannelse
  • Minimum 2 års erhvervserfaring indenfor journalistik eller kommunikation

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

Undervisere på dette kursus

Jens Haaning

Jens Haaning

Underviser og udviklingskonsulent på DMJX. Har undervist i korte videoformater og produktion på Aarhus Universitet og sideløbende arbejdet freelance med videoproduktion og kommunikation.

Henriette Lungholt

Henriette Lungholt

25 års erfaring med kommunikation, journalistik og undervisning. De sidste 10 år har Henriette primært undervist på universitetet (RUC; AAU:KBH og CBS), har leveret rådgivning i sit firma Lungholt Kommunikation og udgivet en række bøger om kommunikation og metode.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt