Video i virksomhedens kommunikation

Video er vigtigt at integrere i virksomhedens kommunikation for at nå ud til de rigtige målgrupper. Men det er svært at producere videoindhold, der skaber målbar værdi. Det lærer du på kurset, der giver dig lige dele strategisk viden og praktiske værktøjer.

Derfor skal du tage kurset
Online video stormer frem og nye formater afløser konstant hinanden: Vertikal video, long format, live-formater og stories. Med lyd og uden lyd. Og næsten altid produceret til mobilen.

Vil du skabe værdi for virksomheden med video, skal den hænge sammen med den overordnede kommunikations- og forretningsstrategi.

På dette kursus får du koblet de mange online videoformater og brugen af dem op på det strategiske arbejde. For hvordan passer en Facebook-video uden lyd til den overordnede kommunikationsstrategi? Eller en Youtube-kanal? Eller en Instagram story? 

Det lærer du skridt for skridt, så du kan gentage det tilbage på arbejdspladsen.

Du lærer at:

  • udvikle online videoindhold, der understøtter virksomhedens forretning og kommunikation internt og eksternt, involverer brugerne og fungerer på de sociale medier.

  • optage, redigere og publicere online video.

  • udarbejde en indholdsstrategi med mål og målgrupper for virksomhedens brug af online video.

  • arbejde med online video som en del af din organisations brand og værdier.

  • overskue tendenser og formater inden for strategisk brug af online video.

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der er professionel kommunikatør eller journalist, og som arbejder med ekstern og intern virksomhedskommunikation og gerne vil bruge online video strategisk.

Du behøver ikke at have erfaring med at optage eller redigere video.

Sådan foregår undervisningen
Undervisningen veksler mellem oplæg, der kæder den læste litteratur sammen med aktuelle eksempler, analyse og diskussion, kreative og praktiske afgrænsede øvelser, hvor du selv afprøver delelementer og får feedback fra resten af holdet.

Kurset består af tre moduler med hjemmeopgaver ind imellem, hvor du skal udarbejde kommunikationsstrategier og korte bundne videoproduktioner. Der afsluttes med en eksamensopgave og en mundtlig eksamen.

Medbring smartphone, evt. adapter og høretelefoner. Du vil blive introduceret til redigering på Final Cut Pro (desktop) og Kinemaster (app).

Datoer og sted for forårskurset i 2019

Seminar 1: 4+5/3-2019 i København

Seminar 2: 1+2/4 i Aarhus

Seminar 3: 9+10/5 i København

Mundtlig eksamen d. 26/6-2019 i København og d. 27/6 i Aarhus

Sted
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Emdrupvej 72
2400 Kbh. NV

Det indgår i prisen
Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

På kurset møder du

Jens Haaning

Underviser og udviklingskonsulent på DMJX. Har undervist i korte videoformater og produktion på Aarhus Universitet og sideløbende arbejdet freelance med videoproduktion og kommunikation.

Henriette Lungholt

25 års erfaring med kommunikation, journalistik og undervisning. De sidste 10 år har Henriette primært undervist på universitetet (RUC; AAU:KBH og CBS), har leveret rådgivning i sit firma Lungholt Kommunikation og udgivet en række bøger om kommunikation og metode.

Niveau
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang
Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for framelding.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram