Skip to main content
Kursus Videnskabsformidling

Videnskabsformidling

Få redskaber, ressourcer og refleksionsrum – og lær at finde de gode forskningshistorier, formidle det komplicerede i et let forståeligt sprog og vinkle videnskabelige resultater journalistisk skarpt. 

På kurset kommer du bagom videnskabsjournalisternes arbejdsmetoder og prioriteringer.

Derfor skal du tage kurset

Videnskaben fortjener at blive formidlet nærværende, relevant og forståeligt, men det er svært! Hvordan finder man de gode forskningshistorier, vinkler dem interessant og formulerer dem på en måde, som fanger journalisternes opmærksomhed?

På kurset lærer du at skelne mellem god og dårlig forskningsformidling og får forståelse for udfordringen mellem forskernes hverdag og journalisterne prioritereringer – og hvordan man kan tale ind i den journalistiske agenda.

Du lærer at kende forskel på akademisk og journalistisk sprog og får helt konkret tips til at formidle videnskabshistorier på forskellige platforme: Print, web, radio og video.

Du får med andre ord både den nødvendige viden og den praktiske læring, som fremover vil gøre det nemmere for dig at formidle det komplicerede.

Kurset tager udgangspunkt i naturvidenskabelig forskning med afstikkere til både humaniora og samfundsvidenskab. Hvad du lærer her, er relevant inden for alle de videnskabelige felter.

Se med her, hvor underviser Charlotte Koldbye fortæller, hvorfor det er fantastisk at formidle videnskab:

 

 

På kurset lærer du at

  • bruge journalistiske virkemidler, bl.a. nyhedstrekanten, og forstå nyhedskriterierne samt hvor og hvordan de kan anvendes i videnskabsformidlingen
  • forstå den journalistiske virkelighed og finde vejen til at få dine historier igennem i pressen
  • vinkle forskningsresultater, så de fremstår journalistisk skarpt
  • overskue og prioritere de mulige kanaler til formidling af forskning
  • vurdere hvornår en forskningsnyhed er en ”god” journalistisk historie, og pitche den til en journalist
  • bruge webjournalistik og sociale medier på en måde, så det virker over for udvalgte målgrupper
  • fortælle videnskabshistorier på video og i podcasts
  • bruge den fortællende journalistik i din videnskabsformidling og formulere det komplicerede på en relevant og forståelig måde.

Kurset er for dig

Kurset er særligt udviklet til dig, der skal formidle kompliceret viden til forskellige målgrupper på en forståelig, levende og relevant måde.

Du arbejder for eksempel som forsker, kommunikationsmedarbejder eller kommunikatør med ansvar for formidling af jeres videnskabelige historier.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem præsentation af teorier, metoder og problemstillinger, praktiske opgaver og øvelser samt refleksion over proces og resultat. Igennem diskussioner om forskningsetik og problematikker får du forskellige forslag til, hvordan netop din opgave skal løftes.

Imellem de to undervisningsmoduler skal du aflevere en skriftlig opgave, som du får feedback på.

Du har mulighed for at bruge din egen arbejdsplads i eksamensopgaven, såfremt den passer ind med eksamensformalia – og desuden medbringe konkrete udfordringer og spørgsmål fra dit daglige arbejde.

På kurset bruges relevante formidlingsteorier og metoder. Disse skal du stifte bekendtskab med inden kursusstart.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Amagerfælledvej 190, 2300 København S.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Eksamen:
- DMJX, København
Undervisere: Charlotte Koldbye, Berit Viuf
Kursustype: Diplom
ECTS point: 5
Kursusnummer: 2403234002
Pris: DKK 16.050,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS-point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

  • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Charlotte Koldbye

Charlotte Koldbye

Videnskabsjournalist, kommunikationskonsulent og forfatter. Har en lang årrække formidlet videnskab via avisartikler, radio og video. Arbejder med fonde og universiteter. Forfatter til børnebogen ”Mig og min hjerne”.

Gæsteunderviser Berit Viuf

Berit Viuf

Er oprindeligt uddannet cand.techn.soc. og har siden 2007 arbejdet som journalist og kommunikatør inden for forskning, teknologi og sundhed. Berit har især erfaring med narrativ journalistik.

Tidligere kursister om kurset

Kurset har givet mig konkrete og brugbare værktøjer, der er lette at anvende i mit arbejde med at formidle forskning.

Camilla Wissing Mortensen, Kommunikationsmedarbejder, SDU

Kontakt os

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt