Skip to main content
Kursus – Valggeneraler: Quickstart af kommunalvalg 2021

Valggeneraler: Quickstart af kommunalvalg 2021

2021 er kommunalvalgsår. Tag på to-dages internatkursus med Roger Buch, Nils Mulvad og en række gæster, og få den bedste start på planlægningen af dækningen af kommunalvalget.

Du bliver klædt på til at styre dækningen af kommunalvalget 2021 med de afgørende temaer og metoder.

At dække et valg optimalt kræver god planlægning. Både af hele det tekniske set-up og selvfølgelig af de temaer og vinkler, der kommer til at præge efterårets valg. Hvordan opfylder man begge mål? Hvad kan vi lære af erfaringer fra dækningen af sidste kommunalvalg? Hvilke journalister formater eksperimenterer de med i andre lande? Det sætter vi fokus på med dette kursus for dig, der skal planlægge og skal spille en central rolle i valgdækningen. 

Ved siden af den overordnede planlægning gennemgår vi centrale temaer som svingkommuner, personopgør, ældre, sundhed, skoler, flygtninge, miljø, nye vælgere, sociale medier, dårlig trivsel hos det kommunale personale, borgerinddragelse og kampen om borgmesterposter.

Kan Socialdemokratiet fortsætte kurven fra sidst med flere borgmestre? Kan de konservative bevare deres? Slår Dansk Folkepartis nedtur hårdere igennem i kommunerne? Hvordan vil Ny Borgerlige og Stram Kurs præge valget? Vi vover et første bud på valgresultatet!

Data, borgerinddragelse og sociale medier bliver afgørende for at levere en engagerende og troværdig dækning. Du lærer at finde historier og indsigter i datasæt med eksempler fra tidligere valg, og du får inspiration til nye metoder og formater til at engagere brugerne i dækningen. 

Endelig får vi besøg af gæster fra både partikontorerne og administrationen, der giver indblik i, hvordan de forbereder valget, og hvor journalister kan finde indsigt i mærkesager og budgetter.

Det får du med hjem

  • Et sæt detaljerede valgdata fra 2009, 2013 og 2017 for kommunalvalg og regionsvalg, samt data om folketingsvalgene i 2015 og 2019.
  • Gennemgang af, hvordan analyse af valgdata kan afkode svingkommuner og personopgør.
  • Gode tips til præsentation af valgdata på nettet.
  • Baggrund om landspolitisk styring af valget - og de efterfølgende landspolitiske konsekvenser.
  • De afgørende og de oversete temaer inden for ældre, sundhed, skole, flygtninge og miljø.
  • Kendskab til de nye vælgere - de unge og de seneste års indvandrere.
  • Oversigt over nye journalistiske formater, der kan afprøves i valgdækningen

Kurset er for dig

Du er journalist eller redaktør og ansvarlig for dækningen af kommunalvalget 2021. Du vil være gerne være godt og tidligt forberedt til den intense dækning.

Sådan foregår undervisningen

Kurset varer to dage og afholdes som internat i Middelfart med god mulighed for netværksdannelse og idéudveksling undervejs.

Undervisningen foregår som en blanding af oplæg, diskussioner og øvelser fokuseret på tendenser, vinkler og muligheder.

Undervisningen veksler mellem oplæg fra kursuslederne, gæsteoplæg fra praktikere og korte øvelser, som både giver overblik og detaljeret viden om de relevante data og kilder. Du møder partiernes sekretariatschefer, kommunale embedsmænd og dygtige kollegers bud på, hvor brændpunkterne bliver i kommunalvalget 2021.

Husk at medbringe egen computer: Der arbejdes i par, så hvis du ikke er en excel-ørn, så skal vi nok hjælpe dig på vej og sætte dig i par med en af de mere øvede.

Kurset er et samarbejde mellem DMJX og Kaas & Mulvad.

Kurser

Undervisere på dette kursus

Roger Buch

Roger Buch

Forsker i samfundsvidenskab ved DMJX og ekspert i kommunalpolitik. Tidligere parti- og kommunalforsker ved Syddansk Universitet. Forfatter til bogen ”Den vigtigste politik. Kommuner, valg og journalistik” og en række bøger om kommunalvalg.

Roger Buch
Gæsteunderviser Nils Mulvad

Nils Mulvad

Specialist i datajournalistik og redaktør i Kaas & Mulvad. Medstifter af Åbenhedstinget, Global Investigative Journalism Network og Scoop. Har undervist i datajournalistik i over 20 år og været lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 14 år.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt