Skip to main content
Kursus for ledige, DMJX, Strategisk kommunikation i praksis (for ledige)

Strategisk kommunikation i praksis (for ledige)

Kompetenceløft for dig der er ledig fra formidlingsbranchen.

Bliv kommunikationsmedarbejder eller -rådgiver 

Strategisk kommunikation bliver en stadig vigtigere del af alle organisationers og virksomheders virke. Med dette forløb på CV'et kan du bevise, at du kan planlægge og eksekvere strategiske kommunikationsopgaver. På forløbet arbejdes der med kommunikationsplanlægningens forskellige faser – lige fra research og analyse til udvikling af en solid og strategisk funderet kommunikationsplan.  

Du lærer desuden at argumentere for dine kommunikationsfaglige anbefalinger og være overbevisende i rollen som rådgiver. 

I forløbet lærer du at:  

 • udvikle en skabelon for den gode kommunikationsstrategi
 • udvikle en skabelon for den gode kommunikationsplan
 • planlægge og gennemføre en interessent- eller målgruppeanalyse
 • arbejde med personamodeller
 • forstå brandingens betydning for organisationen
 • arbejde med emnehåndtering i forhold til offentligheden
 • anvende kommunikation til at skabe forandringer af betydning for organisationen
 • bruge storytelling som forandringsredskab
 • udvælge relevante og målbare succeskriterier for kommunikationsarbejdet. 

Kurset bestås ved en aflevering af en skriftlig eksamensopgave i den sidste undervisningsuge, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. Et bestået kursusforløb udløser 10 ECTS point.

Efter dette forløb er du klædt på til at varetage strategisk kommunikationsplanlægning og -eksekvering som mellemleder eller medarbejder i en offentlig eller privat  kommunikationsafdeling, på et bureau, på et fagblad eller i en NGO.

Der er 19 timers fremmødeundervisning om ugen fordelt på 2-3 dage over 6 uger. Du skal påregne en del hjemme- og gruppearbejde.

Sådan gør du 

Er dette uddannelsesforløb noget for dig? Så læs med her:

 1. Undersøg, at du opfylder de formelle adgangskrav til at deltage i uddannelsesforløbet (se længere nede på siden).
 2. Kontakt din A-kasse og få godkendt, at du deltager på uddannelsesforløbet.
 3. A-kassen vil give dig et bekræftelsesbrev, som du skal bruge, når du søger om at blive optaget på uddannelsesforløbet.
 4. Det er vigtigt, at du læser vejledningen for, hvordan du udfylder tilmeldingsformularen, inden du går i gang.
 5. Gå ind på uddannelsesforløbets tilmeldingsformular, og tilmeld dig. Husk, at du skal uploade dit CV, eksamensbevis og bekræftelsesbrevet fra A-kassen. Du kan også vælge at sende bekræftelsesbrev i en separat e-mail.
 6. Du vil kort tid efter modtage en meddelelse om, hvorvidt du er optaget eller ej.
 7. Husk at informere dit jobcenter om, at du deltager i forløbet – du kan muligvis få mødefrihed fra, så længe du er i uddannelsesforløbet.  

Hvad nu hvis du ikke er optaget på forløbet? 

 • Du kan måske få en såkaldt realkompetencevurdering, hvis du fx har relevant erhvervserfaring, der kan opveje manglende uddannelse. Tag kontakt til studiekoordinatoren, og hør nærmere.
 • Tal med din karrierevejleder i A-kassen eller jobkonsulenten i dit jobcenter om, hvilke andre muligheder du har.

Formelle adgangskrav til forløbet:  

Du skal have en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse og minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Vigtigt: læs her, inden du tilmelder dig kurset

Kurser

Undervisere på dette uddannelsesforløb

Karin Sloth

Karin Sloth

Har mere end 30 års erfaring som leder, konsulent og selvstændig i kommunikationsbranchen. Hun har desuden undervist igennem 15 år på akademi-, diplom- og masterniveau. Er ansvarlig for en række kurser om ledelse og kommunikation på DMJX. 

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt